Lees het originele artikel


(12 mei 2021)

In 2030 moet de luchtkwaliteit in de IJmond voldoen aan de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof. Zodat de IJmond een gezondere leefomgeving wordt.

Dat staat in de visie over een gezondere leefomgeving in de IJmond. De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen stelden die visie samen met de provincie vast. 

Jeroen Olthof, gedeputeerde leefbaarheid, gezondheid en milieu van de provincie Noord-Holland: “Het briefrapport ‘Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond’, onderschrijft nogmaals de noodzaak dat overheden hun handen ineen moeten slaan om de leefomgeving in de IJmond gezonder te maken. Met het vaststellen van deze visie zetten wij deze samenwerking extra kracht bij.”

In de IJmond komen veel verschillende activiteiten voor: wonen, werken, recreëren, zware industrie, weg-, trein- en vliegverkeer en scheepvaart. Deze activiteiten hebben allemaal invloed op de leefomgeving en zorgen voor vervuiling en hinder. Als deze activiteiten in balans zijn, geeft dit een positief effect op de leefomgeving en gezondheid van inwoners. 

Strand en industrie

Werken aan een gezondere IJmond

In de visie schrijven de IJmondgemeenten en de provincie Noord-Holland hoe zij werken aan een gezondere IJmond:

  • We maken ‘Gezonde leefomgeving’ een vast onderdeel van belangenafwegingen
  • We bundelen de krachten van de gezamenlijke overheden door als één overheid te opereren, met name richting industrie en de omgeving
  • We voeren programma’s en concrete maatregelen uit die bijdragen aan een gezondere leefomgeving
  • We blijven inwoners actief informeren en betrekken

Visie vormt basis voor een nog betere samenwerking

In het verleden zijn er acties geweest om de leefomgeving te verbeteren. Deze inspanningen staan in programmatische aanpakken. Het Schone Luchtakkoord, Programma Tata Steel, de Omgevingsvisie NH 2050 en het programma Gezonde Leefomgeving zijn hier voorbeelden van. 

Het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit

De IJmondgemeenten zetten in het verlengde van de visie hun handtekening onder het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. Daarin staat welke acties zij de komende jaren nemen om de gezondheid en luchtkwaliteit te verbeteren. Meer weten over het programma? Kijk dan op de website van de Omgevingsdienst IJmond


Lees het originele artikel