Lees het originele artikel

Mensenrechten

Het ziekenhuisproject staat al sinds 2018 on hold vanwege de verslechterde situatie op het gebied van democratie en mensenrechten. Onder de huidige omstandigheden is besloten om het project definitief te beëindigen.

Nederland heeft verschillende malen aangegeven dat een dergelijk besluit zou kunnen volgen als de situatie niet zou verbeteren. Het verbreken van diplomatieke banden is een uitzonderlijke stap en hoogst ongebruikelijk. Het is ook niet de wens van Nederland, dat het belang van dialoog onderstreept, ook over moeilijke onderwerpen.

Positie Nederland

Het is te betreuren dat Nicaragua ervoor kiest op deze buitenproportionele manier te reageren op een kritische boodschap over democratie en mensenrechten. Nederland heeft een heel duidelijke positie over de afbreuk van democratische structuren en mensenrechtenschendingen in Nicaragua, maar is altijd bereid daarover in gesprek te gaan. Dat heeft ambassadeur Pirenne deze week opnieuw gedaan.

Het besluit van Nicaragua om de diplomatieke relaties te verbreken staat niet op zichzelf. Eerder deze week werd de ambassadeur van de Europese Unie tot persona non-grata verklaard. Ook de nuntius in Nicaragua is eerder tot persona non-grata verklaard, en de nieuw benoemde ambassadeur van de Verenigde Staten kreeg geen toegang tot het land. Deze reactie van Nicaragua kan dan ook in het licht worden geplaatst van de huidige EU-positie en -sancties.

Nederland overlegt met andere Europese landen hoe zij op deze zet van Nicaragua zullen reageren. Verder houdt het ministerie van Buitenlandse Zaken oog op de ongeveer honderd Nederlanders die in Nicaragua wonen. Als het nodig is, zal ook het reisadvies voor Nicaragua worden aangepast.


Lees het originele artikel