Reden voor het verschuiven van de tijden zijn de wind en hoge temperaturen. Agrariërs geven aan dat wind een spelbreker kan zijn tijdens het beregenen. In de ochtend staat er vaak minder wind, waardoor agrariërs hier minder last van hebben. Een andere reden is dat water sneller verdampt als het land en de gewassen te warm zijn. In de vroege ochtend zijn het land en de gewassen nog koel, waardoor beregenen dus effectiever is.

Goede naleving urenverbod

Agrariërs en andere watergebruikers leven het urenverbod erg goed na. Het waterschap wil de watergebruikers in het werkgebied daarvoor complimenteren. Er is veel begrip voor de genomen maatregelen en dat blijkt dus ook uit de naleving.

Maatregelen hebben effect

De huidige droogte zorgt ervoor dat het waterschap veel maatregelen moet nemen. Waaronder ook grote maatregelen, zoals het urenverbod en het openzetten van de Marksluis in samenwerking met Rijkswaterstaat. Deze maatregelen neemt het waterschap liever niet, maar zijn op dit moment noodzakelijk. Gelukkig wel met direct resultaat. Het waterschap ziet dat de maatregelen een positief effect hebben. Er blijft meer water beschikbaar om stroming in het water te houden, waardoor blauwalgen minder snel groeien. En het oppervlaktewater dus van voldoende kwaliteit blijft.


Lees het originele artikel