€ 14,6 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

De provincie Noord-Brabant en 54 gemeenten verdubbelen dit bedrag om in te zetten op professionalisering, kansengelijkheid en de verduurzaming van het cultuurcurriculum op scholen.

Unieke samenwerking

In oktober 2020 dienden 7 cultuurinstellingen een uniek plan in om Brabantse leerlingen een zo breed mogelijke toegang tot kunst en cultuur te bieden. Brabant is de eerste provincie in Nederland dat zo’n grote gemeenschappelijke aanvraag voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkelde. Provincie Noord-Brabant, Breda, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg vonden elkaar in een samenwerking die Brabant in staat stelt de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken. Doordat bijna alle Brabantse gemeenten meedoen, hebben vrijwel alle Brabantse leerlingen toegang tot cultuuronderwijs. Wil van Pinxteren, gedeputeerde Vrije Tijd, Cultuur en Sport: “Mooi dat het Fonds voor Cultuurparticipatie deze samenwerking tussen provincie en de Brabantse gemeenten ondersteunt, zodat we komende jaren cultuureducatie een stevige plek kunnen geven op de Brabantse scholen.”

Ambitieuze plannen

Nu de 7 cultuurinstellingen de beschikking in handen hebben, kan gestart worden met het uitvoeren van de ambitieuze plannen. Denk daarbij aan het opzetten van een gezamenlijk scholingsaanbod, het doorontwikkelen van de trajecten De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast waarmee Brabantse scholen tot betekenisvolle cultuureducatie kunnen komen en het gezamenlijk werken aan kansengelijkheid voor iedere leerling in Brabant. Daarnaast staan de samenwerkingspartners voor de uitdaging om scholen die nog niet deelnemen aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit over de streep te trekken.

Gezamenlijke inspanning

Naast het in gang zetten van de inhoudelijke projecten, gaat penvoerder Kunstloc Brabant met de 54 gemeenten afspraken maken over de inzet van intermediairs, budgetten en de lokale werkwijze. Met deze gezamenlijke inspanning – waaraan alle overheidslagen bijdragen – krijgen alle Brabantse kinderen kwalitatief cultuuronderwijs.

BrabantStad

Het ingediende plan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie is ontwikkeld door de uitvoerende organisaties:

  • Nieuwe Veste in Breda
  • CultuurContact in Helmond
  • Huis73  in ’s-Hertogenbosch
  • CiST in Tilburg
  • Muzelinck  in Oss
  • Erfgoed Brabant
  • Kunstloc Brabant

De aanvraag kwam tot stand in het kader van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad, waarin de Provincie en de 5 grote steden gezamenlijk belangrijke thema’s oppakken, waaronder kunst en cultuur.


Lees het originele artikel