Eerste aanvraagperiode luchtmeetstations van start

Deze 2 meetstations zullen de komende 5 jaar op verschillende plekken in Brabant de luchtkwaliteit meten. Vanaf 17 augustus 2021 kunnen gemeenten en burgerinitiatieven een aanvraag indienen voor een meting.

Gedeputeerde Anne-Marie Spiering (Milieu): “Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Met de twee mobiele meetstations krijgen we meer inzicht in de luchtkwaliteit in Brabant. Gemeenten en burgerinitiatieven kunnen een meting aanvragen. Op basis van die inzichten kunnen we de luchtkwaliteit gerichter verbeteren. Zo werken we samen aan een gezonder Brabant.”

Meer meetplekken in Brabant creëren

De luchtmeetstations meten de luchtkwaliteit waar nu geen stations staan. Op die manier kunnen ze worden ingezet voor het beantwoorden van vragen en/of zorgen van burger(initiatieven) en overheden over luchtkwaliteit en gezondheid. De komende 5 jaar zullen de 2 meetstations een tour door Brabant maken en tussen de 10 en 20 plaatsen aandoen. De roulerende meetstations blijven in principe een half jaar op een locatie staan. Als resultaten daar aanleiding voor geven kan deze periode verlengd worden.

Actief vanaf 1 januari 2022

Via www.brabant.nl/luchtmeetstations kunnen gemeenten en burger(initiatieven) een aanvraag indienen. Uiterlijk 1 oktober 2021 moet de aanvraag zijn ingediend. De provincie beoordeelt daarna de aanvragen en selecteert er 2. Deze selectie wordt eind oktober bekend gemaakt. Aanvragen die na 1 oktober 2021 worden ingediend worden beoordeeld voor de 2e meetperiode die start vanaf juli 2022.

Selectie

Selectie vindt plaats aan de hand van een afwegingskader. Dit kent verschillende beoordelingscriteria, waaronder: het aantal blootgestelden, de stoffen die gemeten moeten worden, de aanwezigheid van gevoelige bestemmingen (scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven) in de buurt en of er al eerder onderzoek heeft plaatsgevonden.


Lees het originele artikel