Lees het originele artikel

In Eindhoven en Helmond wordt sinds 2012 – met behulp van de Regenbooggelden – extra aandacht besteed aan seksuele en gender diversiteit. Op 29 september ondertekenden wethouders Samir Toub en Harrie van Dijk, samen met meer dan vijftig andere gemeenten, hierover een intentieverklaring met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De gemeenten Eindhoven en Helmond blijven zich gericht inzetten voor de emancipatie en acceptatie van LHBTIQA+ inwoners. Net als 534 andere Regenboogsteden krijgt Eindhoven een financiële bijdrage van het ministerie van OCW om het lokale LHBTIQA+ emancipatiebeleid te versterken. Met aandacht voor meer steun, veiligheid en weerbaarheid. De gemeente Eindhoven geeft hiermee concrete invulling aan het beleidsplan ‘Inclusief Samenleven’ en de doelstellingen van het Queermanifest en het Regenboogstembusakkoord.

Minister Dijkgraaf van OCW heeft besloten om de aanpak Regenboogprogramma samen met de zogeheten Regenboogsteden voor de periode 2023-2026 voort te zetten.


Lees het originele artikel