Lees het originele artikel

De afspraken zijn de aanjager voor de transformatie van het centrum van Breda. Een ontwikkeling waarmee aan Bredase en provinciale ambities en doelen wordt gewerkt. Belangrijke thema’s daarin zijn slimme netwerkstad met een internationaal aantrekkelijk hoogstedelijk milieu, woningbouw, economische versterking, mobiliteit door onder meer een betere regionale aansluiting voor het openbaar vervoer en multimodale knooppunten, herstel van biodiversiteit en natuur en het verbeteren van de waternetwerken, de energietransitie en kilmaatadaptatie. Maar dat niet alleen. Het nieuwe stuk stad zorgt nadrukkelijk ook voor een impuls om bestaande wijken in Breda te verbeteren.

Kennis, kwaliteit en ambtelijke en bestuurlijke kracht samenbrengen

“Deze ontwikkelingen zijn van (inter)nationaal en regionaal belang. Ze zijn van een zodanige omvang dat ze niet door Breda alleen gerealiseerd kunnen worden. Daarom hebben gemeente en provincie besloten hier samen de schouders onder te zetten”, aldus wethouder Paul de Beer. “De samenwerking met de provincie is wat mij betreft evident: we brengen kennis, kwaliteit en ambtelijke en bestuurlijke kracht samen om onze gedeelde ambities te verwezenlijken. De eerste concrete projecten zijn ook al opgepakt. Zo hebben we samen met de provincie het terrein van de voormalige suikerfabriek in Breda (’t Zoet) gekocht en gaat de provincie een nieuwe busremise te bouwen aan de Druivenstraat.”

Gezamenlijke opgaves

“In het bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ staat dat we als provincie inzetten op de plannen die zijn voorbereid voor een aantal gebiedstransformaties, en Breda is er daar een van”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte. “Deze samenwerkingsagenda past daarnaast ook goed bij wat we beogen met de provinciale omgevingsvisie: de samenwerking als één overheid, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, gestimuleerd. Goed om te zien dat er al gezamenlijke opgaves uitgevoerd zijn, zoals de eerste stappen rond de busremise en ’t Zoet. Dit laatste is een uitwerking van één van de 10 tot 12 complexe gebiedstransformaties in heel Brabant, die bijdragen aan versterking van de omgevingskwaliteit in Brabant.”

Kosten samen dragen

De 23 projecten samen vragen om een forse financiële investering, nu geraamd op 1 tot 1,5 miljard euro. Het grootste deel daarvan is nodig voor de infrastructuur met onder andere de HOV-oost en -west en de herprofilering van de Noordelijke rondweg. Provincie en gemeente kunnen dit niet alleen betalen en werken samen met de regio, het Rijk, Europa, het waterschap en andere publieke en mogelijke private partners. Zo staat inmiddels ’t Zoet als 1 van de 14 grootschalige woningbouwgebieden op de agenda van het ministerie van Binnenlandse Zaken.


Lees het originele artikel