Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten gericht op budgetbeheer of schuldhulpverlening, hulp bij het vinden van een woning, het ontwikkelen van een gezonde levensstijl, de aanpak van verslavingsproblematiek en ondersteuning van statushouders op het gebied van taalbeheersing.

Centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s kunnen tot eind oktober van dit jaar subsidie aanvragen. Het gaat om projecten met een maximale looptijd van twee jaar, waarbij het Europees Sociaal Fonds 40% van de kosten draagt en de aanvragende gemeente 60% financiert. Binnen alle projecten dient aandacht te zijn voor het stimuleren van gelijke kansen en non-discriminatie, wat ook door de Europese Commissie, het kabinet en de Tweede Kamer wordt onderstreept.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van ESF+.


Lees het originele artikel