25 procent van Stimuleringsregeling toegekend

Hengelo, Hoekse Waard, Houten, Lansingerland, Loon op Zand, Middelburg, Nijmegen, Ommen, Olst-Wijhe, ’s-Hertogenbosch, Staphorst, Tilburg, Wijchen en Samenwerking de Bevelanden ontvangen een financiële bijdrage. Het bedrag dat in deze eerste bekendmaking is toegekend, bedraagt €22 miljoen. Hiermee worden 1.865 flexwoningen gerealiseerd. De eerste woningen moeten in 2023 worden opgeleverd en de totale realisatie vindt uiterlijk in 2024 plaats.

Op 16 september heeft de minister bekend gemaakt dat met het inmiddels ontvangen aantal aanvragen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen het plafond van €100 miljoen is bereikt. Inschrijvingen die sindsdien binnenkomen worden op een wachtlijst geplaatst.

Toekenningsprocedure

De door gemeenten ingediende projecten zijn door de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting beoordeeld aan de voorwaarden van de Stimuleringsregeling. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beslist of het aangevraagde bedrag wordt toegekend. De versnelde woningbouwprojecten dragen zo bij aan het verminderen van de druk op de asielketen.

Publicatie Staatscourant

De Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen is gepubliceerd in de Staatscourant inclusief een lijst met de gemeenten die een bijdrage ontvangen.

Op dit moment werkt het Rijk aan een financiële en fysieke herplaatsingsgarantie die initiatiefnemers tegemoet komt in het afdekken van verschillende risico’s. Zo blijft er een stimulans om flex- en transformatiewoningen te realiseren.


Lees het originele artikel