Het gaat om innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een bijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot projecten waar Brabant trots op kan zijn. In totaal zijn deze 3e ronde 7 projecten in Brabant gehonoreerd.

Gehonoreerd:

Stichting Sounding Bodies

Jacqueline Hamelink, celliste en performer én oprichter en artistiek leider van Stichting Sounding Bodies, ontwikkelde in 2020 in samenwerking met Meike van Zandvoort, Florain Verheijen en Arthur Kok de Bach Kliniek. Op de intensive care en post-Covid-afdeling van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg verzorgde Jacqueline vier weken lang via videoverbinding concerten voor patiënten en personeel. Het project draagt middels instrumentele inzet van klassieke muziek bij aan preventieve gezondheidszorg en positieve gezondheid. De Bach Kliniek leverde positieve reacties op, wat aanleiding gaf om het project door te ontwikkelen in samenwerking met GGD Hart van Brabant en Fontys ICT Eindhoven. Sounding Bodies ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om de Bach App te ontwikkelen en daarmee een grotere doelgroep te kunnen bereiken en de kennis van de aanvrager op het gebied van cross-sectorale samenwerkingen te vergroten. Sounding Bodies werd begin december verkozen als winnaar van de VPRO Tegenlicht pioniersverkiezing met “het beste idee voor intimiteit in tijden van tech”.

Stichting PARK

Sinds 2019 zette Stichting PARK enkele pilotprojecten op om grensgebieden tussen beeldende kunst en andere disciplines te onderzoeken. De pilots waren succesvol en daarom wil PARK haar reguliere programma uitbreiden door een interdisciplinair randprogramma te ontwikkelen. Daarmee wil PARK haar programma verdiepen, haar zichtbaarheid vergroten en een breder publiek bereiken. Voor dit traject, waarbij wordt samengewerkt met culturele partners uit andere disciplines om het programma inhoudelijk te verdiepen, ontvangt Stichting PARK een impulsbijdrage. De uitbreiding van het aanbod aan activiteiten creëert een podium voor (jong) talent en zal op termijn ook bijdragen aan een bredere financieringsmix van PARK.

Impulsgeldenprogramma

Met het Impulsgeldenprogramma wil de provincie initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.
De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.
Over de voortzetting van het impulsgeldenprogramma in 2021 moet de provincie nog beslissen.


Lees het originele artikel