Eerste resultaten

“De eerste resultaten zijn positief. Ze tonen aan dat de dienst niet alleen gewenst, maar ook echt nodig is,” aldus wethouder Vivianne Heijnen. “Zuid-Limburg wordt een steeds aantrekkelijkere regio voor internationals om te wonen en werken. Goede en snelle dienstverlening hoort daar onlosmakelijk bij.”

Ondanks de coronapandemie steeg het aantal internationale werkers en studenten dat in 2020 gebruikmaakte van de diensten met meer dan 300 % in vergelijking met 2019. Ook de klanttevredenheid nam aanzienlijk toe. Vooral de snelheid en nabijheid werden hoog gewaardeerd. 

De cijfers over de eerste maanden van 2021 laten zien dat deze stijgende lijn doorzet. De resultaten over het eerste jaar zijn weergegeven in een infographic (bijlage).

Onestopshop

Werknemers van bedrijven die erkend referent zijn, kunnen gebruikmaken van de onestopshop en fast track procedure (versnelde afgifte Burgerservicenummer – BSN). Ook andere vreemdelingen die in de regio Zuid-Limburg willen werken, wonen of studeren kunnen terecht bij het servicepunt van de IND in Maastricht voor het afhalen van het verblijfsdocument, het afnemen van biometrie of het ontvangen van een verblijfsaantekening of terugkeervisum.   

“Omdat er steeds meer kenniswerkers naar Zuid-Limburg komen, is het voor DHL bijzonder efficiënt om onze internationale werknemers in één dag op één locatie alle formaliteiten te laten doorlopen” Annemarie Boogers, DHL SSC Maastricht

Groei internationale werknemers

Het Maastricht International Centre, waar Expat Centre Maastricht Region een onderdeel van is, draagt met deze dienstverlening bij aan de ontwikkeling van een krachtige internationale kennisregio. In verhouding tot de rest van Nederland heeft de regio Zuid-Limburg veel internationale kenniswerkers: 36 % van de internationale werknemers in Zuid-Limburg is kenniswerker. In de rest van Nederland is 27 % kenniswerker (Monitor internationale werknemers, 2019). Sinds 2007 is het aantal kenniswerkers verzevenvoudigd (tot meer dan 2500).


Lees het originele artikel