Lees het originele artikel

Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten de werkwijze op schrift stellen. Daarnaast geldt voor intermediairs een verplichting om melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie te doen van discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Als een opdrachtgever dit verzoek na overleg niet wil bijstellen. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op deze wetgeving.

De eisen aan de wet, waaronder de eisen aan de werkwijze, worden daarom verder vastgelegd in nadere regels: de Algemene Maatregel van Bestuur. Deze AMvB staat nu open ter internetconsultatie. De AMvB werkt onder andere uit waar de werkwijze voor werving en selectie aan moet voldoen.

Zo wordt hierin vastgelegd dat werkgevers in de werkwijze aandacht moeten hebben voor het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Zij moeten verder de procedure(s) bij werving en selectie van personeel opnemen in hun werkwijze en de wijze waarop zij daarbij zorgen voor gelijke kansen. Zo moeten bijvoorbeeld functie-eisen relevant zijn voor de functie en niet onnodig kandidaten uitsluiten.

In de AMvB wordt ruimte aan werkgevers gelaten voor de inrichting van het werving- en selectieproces. Zo laat de AMvB ruimte voor verschillende vormen van werving- en selectieprocedures en -interventies die passen bij de praktijk van bedrijven en organisaties. Verder wordt in de AMvB beschreven welke stappen intermediairs moeten volgen als zij het vermoeden hebben van een discriminerend verzoek door opdrachtgevers. Dit kan eindigen in een melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.


Lees het originele artikel