Het lerarentekort is in een jaar tijd met 20% teruggelopen. Ook zijn de tekorten gelijkmatiger verdeeld over scholen en stadsdelen. Dat is mooi. Toch moet het nog beter.

Het tekort is gedaald van 12,6% naar 10,3%, maar is nog steeds fors. De kwaliteit van het onderwijs en het personeel staat onder grote druk. De coronacrisis zorgt nog eens voor hoge uitval. Vervanging is vaak onmogelijk. Deze dubbele crisis raakt het hele onderwijs. Daarom gaan we samen de tekorten verder bestrijden. Dat is bijzonder hard nodig, want in Amsterdam is het lerarentekort nog altijd hoger dan in de rest van het land.

Grotestedenbonus

Welke maatregelen hebben effect gehad? Het aantal zij-instromers is dankzij concrete maatregelen flink gegroeid. De reiskostenvergoedingen helpen. En de grotestedenbonus die Amsterdamse leraren voor 4 jaar krijgen, is aantrekkelijk. Ook kunnen leraren voorrang krijgen op een huurwoning en mogen scholen met grote tekorten een alternatieve dag- en weekindeling maken. Daarnaast heeft het sluiten van enkele kleine scholen geholpen; leraren worden effectiever ingezet. Zij konden bijna altijd op een andere school aan de slag.

Leraren keren terug

Het coronavirus heeft ook een positief effect: minder leraren switchen van baan, er is veel interesse van zij-instromers en mensen met een lesbevoegdheid keren vaker terug naar het onderwijs.

Coach voor zij-instromers

Toch is er nog veel werk aan de winkel. Om te voorkomen dat we zij-instromers voortijdig verliezen, krijgt elke nieuwe zij-instromer vanaf januari 2021 een coach. Die helpt bij de studie en bij de eerste periode als leraar voor de klas. Verder wordt hard gewerkt aan meer bevoegden voor de klas, goede opleidingen en hulp van externe professionals. En werken we verder aan regelingen voor wonen en mobiliteit.

Samen optrekken

Amsterdam is trots op de samenwerking met schoolbesturen en lerarenopleidingen om het lerarentekort tegen te gaan. We blijven samen optrekken en streven naar een tekort van minder dan 5% in 2023.

Foto: Koos Busters / Nationale Beeldbank


Lees het originele artikel