Wethouder voor economie, Vivianne Heijnen, is blij met deze start: “Bedrijven zien steeds meer het nut in van circulair ondernemen, maar ze zeggen ook: overheid, help ons! Met deze visie en acties doen we dat en hopen we deze prille regionale ontwikkeling mee te ondersteunen en aan te jagen.”

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval meer en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Om dat te bereiken is een visie nodig op het hoogwaardig en zo lang mogelijk gebruik van grondstoffen. Deze is vastgelegd in de Grondstoffenvisie Zuid-Limburg: een visie op de regionale ambitie en aanpak. Uiterlijk in 2050 wil Maastricht een circulaire economie realiseren. Daarvoor wil de gemeente in 2030 al 50 procent minder primaire grondstoffen gebruiken. 

Vier actielijnen

De gemeente gaat de komende jaren aan de hand van vier actielijnen werken aan een versnelling van de circulaire economie.

  1. Grondstof als afval: de gemeente gaat in 2021 het hergebruik van huishoudelijk en bedrijfsafval als grondstof onderzoeken en uitwerken binnen de afvalsamenwerking Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Met alle Limburgse gemeenten wordt gekeken naar de wijze waarop circulariteit kan worden aanbesteed voor de grootste huishoudelijke afvalstromen.
  2. Circulaire inkoop: vanaf 2022 gaan de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul minimaal 10 procent meer circulair inkopen. Vanaf 2025 stijgt dit percentage naar 50 procent. Daarnaast werkt de gemeente dit jaar aan een nieuw inkoop- en aanbestedingsplan. Hierin kan worden vastgelegd hoe eigen inkopen meer circulair kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld door als eerste gebruiker regionale bedrijven te ondersteunen door afname van circulaire producten.
  3. Samenwerking: Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul gaan hun samenwerking verder versterken en nemen actief deel aan het Circulair Platform van de Provincie Limburg. 
  4. Stimuleren van circulaire bedrijvigheid: de gemeente onderzoekt met welke concrete projecten ketensamenwerking tussen ondernemers op het gebied van afval kan worden gestimuleerd. Eind 2021 moeten deze projecten van start gaan.

Lees het originele artikel