Woningbouwcorporaties, belangenbehartigers van huurders en Amsterdam hebben extra afspraken gemaakt over betaalbaarheid. De belangenbehartigers van huurders (huurderskoepels) maken met hun eigen corporatie afspraken om huurders met een laag inkomen zoveel mogelijk te ontzien bij de jaarlijkse huurstijging. Daarnaast gaan we door met het Amsterdamse woonlastenakkoord, waarin mensen met een hoge huur en laag inkomen een passende huur krijgen.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat Amsterdammers met de laagste inkomens zo min mogelijk in de problemen komen door de jaarlijkse landelijke huurstijging.

Bestaande regelingen effectief

Uit recent onderzoek blijkt dat de armoederegelingen en de regeling ‘passende huur’ die Amsterdam inzet, effectief zijn. We gaan er dan ook mee door.

Maatwerk

Corporaties en huurderskoepels – belangenbehartigers van huurders – gaan dus iets extra’s doen voor de laagste inkomens bij de jaarlijkse huurverhoging. Wat en hoe precies bespreekt elke corporatie met de eigen huurderskoepel.

Huurverlaging

Met het Amsterdamse Woonlastenakkoord kregen al ruim 7.300 corporatiehuurders met structureel lage inkomens en een relatief hoge huur, een huurverlaging. Uiteraard onder strikte voorwaarden. De regeling ‘passende huur’ uit dat akkoord, krijgt nu landelijk navolging. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) besloot onlangs de huren van mensen met een corporatiewoning en een te laag inkomen in 2021 eenmalig te verlagen. Huurders die dit jaar minder of geen inkomen hadden door de coronacrisis worden zo ook geholpen.

Onderzoek

Uit recent onderzoek van het Nibud blijkt dat onze armoederegelingen en de regeling Passende huur een positief effect hebben op de financiën van huurders met de laagste inkomens.

Huurtoeslag

Het onderzoek laat ook zien dat de huurtoeslag voor de laagste inkomens op dit moment onvoldoende effect heeft. Daarom stellen corporaties en huurderskoepels landelijk de vraag aan de orde hoe de huurtoeslag effectiever kan werken.


Lees het originele artikel