Lees het originele artikel

Landbouwverkeer is ook relevant voor zowel doorstroming als verkeersveiligheid. Tot op heden is er nauwelijks kennis over deze soorten verkeer, omdat de reguliere verkeerstellingen niet geschikt zijn om daar uitspraken over te doen.

Camerabeelden

Voor deze aanvullende informatie zullen camerasystemen worden ingezet, die kentekens van de passerende voertuigen lezen. Op locatie worden die vergeleken met de open data van RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer), waarin de voertuigkenmerken van het voertuig staan. De betreffende voertuiggegevens worden dan doorgestuurd. In geval van onduidelijkheid (bijvoorbeeld bij buitenlandse kentekens) worden camerabeelden doorgestuurd voor nadere analyse. Er worden geen gegevens van de kentekenhouder opgevraagd.

Privacy

In verband met mogelijke privacy-issues is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd. Een DPIA is een instrument, aangereikt vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen.
Specifiek voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden de gestandaardiseerde oranje ADR-borden gelezen waarop de codes staan die het gevaar (GEVI) en de stof (UN) aangeven.

Permanente meetlocaties

De gegevens worden per soort voertuigen jaarlijks op 6 verschillende locaties op provinciale wegen verdeeld over Brabant gedurende een week verzameld. Daarnaast zijn 4 locaties gekozen waar alle 3 de voertuigsoorten continu worden gemeten: langs de N69, N269, N285 en N640. Die permanente meetlocaties leveren inzicht in de ontwikkeling in de tijd, zowel fluctuaties als groei. Het gaat alleen om locaties langs provinciale wegen.

De metingen en verwerking van de data worden in opdracht uitgevoerd door ARS Traffic & Transport Technology uit Den Haag. De provincie krijgt alleen samengevatte overzichten. Deze overzichten worden vanaf volgend jaar gedeeld via brabant.nl.

Zie ook de privacyverklaring van de provincie.


Lees het originele artikel