Meer subsidie voor aanleg en onderhoud van landschap

Grondeigenaren kunnen een vergoeding krijgen voor aanleg en beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Iedere euro die een gemeente of waterschap voor de regeling beschikbaar stelt, wordt door de provincie verdubbeld. 36 gemeenten doen mee, de beschikbare subsidie verschilt per gemeente.

Landschapselementen

Er zijn tientallen soorten landschapselementen beschreven voor de subsidieregeling. Bijvoorbeeld een houtsingel, een natuurvriendelijke oever, en diverse typen kruidenranden zoals de wilde bijenrand. Tot slot behoort ook het wandelpad over boerenland tot de elementen. In de folder Stimuleringsregeling

Landschap; Beschrijving van de gesubsidieerde elementen staan alle landschapselementen beknopt beschreven.
Ook zijn vergoedingen mogelijk als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

8 Thema’s en 10 landschapstypen

Niet alle landschapselementen passen in elk landschap. Het Brabantse landschap is onderverdeeld in 10 landschapstypen. Daarnaast hebben de gemeenten of het waterschap met acht thema’s aangegeven welke doelen ze willen bereiken. Een thema kan bijvoorbeeld zijn: Landschapsontwikkeling, Beleving, Boerenlandvogels en bijen, Cultuurhistorie of Klimaatadaptie.

Meedoen?

Bent u grondeigenaar en wilt u weten of u mee kunt doen? Kijk dan op de kaart! www.brabant.nl/kaartlandschap . De veldcoördinator in uw regio kan u helpen bij het maken van een plan en het aanvragen van de subsidie: Stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant In de folder Stimuleringsregeling Landschap: Regeling voor boeren en buitenlui leest u algemene informatie en over de stappen die u doorloopt om de subsidie aan te vragen.


Lees het originele artikel