De drie belangrijkste doelen in het verdrag zijn meedoen en meebeslissen in de erfgoedpraktijk stimuleren, erfgoed inzetten voor sociaal-maatschappelijke doelen en openstaan voor andere erfgoedopvattingen.

Uitvoeringsprogramma Verdrag van Faro

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) loopt het uitvoeringsprogramma Faro om de uitgangspunten van het verdrag te vertalen naar de praktijk samen met het erfgoedveld. De RCE werkt samen met de erfgoedsector om te kijken hoe de erfgoedzorg meer kan werken volgens het gedachtegoed van Faro. Denk aan meer aandacht voor participatie in het onderwijs van nieuwe erfgoedzorgers, meer ruimte voor burgerinitiatieven of aan sterkere verbindingen tussen erfgoed en zorg of leefbaarheid. Hiervoor is 6 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2023-2025.

Nu het verdrag is ondertekend, start het ratificatieproces. Als het parlement het verdrag goedkeurt, treedt het in werking. Het verdrag geldt in ieder geval voor Europees Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

Meer informatie over het Verdrag van Faro is te vinden faro.cultureelerfgoed.nl.


Lees het originele artikel