Paul Guldemond (1980) is geboren en getogen Zwollenaar. Na een uitstapje naar Amsterdam voor werk en studie, woont hij inmiddels weer met zijn gezin in Zwolle-Zuid. Hij studeerde in 2003 af als politicoloog aan de Radboud Universiteit en werkte onder meer als beleidsadviseur voor de provincie Noord-Holland en op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor zijn partij D66 zat hij vier jaar in de gemeenteraad van Amsterdam.

Als wethouder Financiën is Guldemond de komende vier jaar verantwoordelijk voor het huishoudboekje van de gemeente. Daarnaast omvat zijn portefeuille bedrijventerreinen, werk en inkomen, human capital agenda en middelbaar en hoger onderwijs. ‘Als echte Zwollenaar ken ik de stad en z’n ondernemers goed’, zegt Guldemond. ‘Maar ik ga graag met ondernemers in gesprek om te horen wat hen bezighoudt en wat ik voor hen kan betekenen.’

In het coalitieakkoord van het nieuwe college staat dat het gemeentebestuur de focus wil verleggen van economische groei naar brede welvaart. Wat betekent dit voor ondernemers?

‘We bedoelen daarmee dat het in de verdere ontwikkeling en groei van Zwolle niet alleen moet gaan om geld verdienen of meer, meer, meer. We moeten ook goed kijken naar de impact op het milieu en zorgen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen laten meedoen op de arbeidsmarkt. Dat kan betekenen dat we selectiever zijn in het type bedrijvigheid waarvoor we ruimte maken in de stad, dat we bedrijven vragen kritischer te zijn op de impact van hun bedrijfsvoering op het milieu en dat we werkgevers nog meer zullen stimuleren om medewerkers in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. TIEM kan daar een belangrijke rol in spelen. Ook hierover zou ik graag het gesprek aangaan met ondernemers. Er zijn veel mensen die graag aan de slag willen, maar extra begeleiding nodig hebben en veel werkgevers hebben moeilijk in te vullen vacatures. Hoe kunnen we zorgen voor een goede match?’

In uw portefeuille zit ook circulaire economie. Hoe gaat u circulair ondernemen stimuleren?

‘Ik wil proberen om bedrijven en ondernemers die elkaar kunnen versterken aan elkaar koppelen. Het ene bedrijf kan een reststroom hebben die voor een ander nuttig is. Kijk eens of je die bij elkaar in de buurt kunt plaatsen. Ook ga ik graag het gesprek aan met de verpakkingsindustrie om te kijken hoe een verpakking gemakkelijker te scheiden is. Het zou mooi zijn als we de grondstoffen en reststromen van bedrijven kunnen beperken.’

Welke instrumenten heeft u om ondernemers hierbij te ondersteunen?

‘De ondersteuning van de gemeente bestaat vooral uit het beschikbaar stellen van ons netwerk. Ik ben ervan overtuigd dat voor veel opgaven een positieve businesscase te maken is. Soms moet je daarvoor met een andere blik naar je bedrijfsproces kijken. Ik snap dat als je dagelijks druk bezig bent je bedrijf draaiende te houden, je daar misschien de rust niet voor hebt. Wij kunnen ondernemers die die kennis en ervaringen wél hebben, koppelen aan ondernemers die ermee aan de slag willen.’


Lees het originele artikel