Lees het originele artikel

Minister Dijkgraaf: “Deze projecten geven mbo-studenten de kans om tijdens hun opleiding met de nieuwste technologieën en innovaties te werken. Die kennis en ervaring is hard nodig in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen.”

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven

De projecten bieden innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld in de zorg, woningbouw en ICT. Zo stimuleert het project ZorgTechNext het gebruik van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg, waardoor zorg meer gepersonaliseerd kan worden en de zelfredzaamheid van cliënten wordt verbeterd. Daarnaast richt het zich op het opleiden van mbo-studenten die leren werken met innovatieve oplossingen. In een tijd waarin vergrijzing en zorgbehoeften toenemen, is dit een waardevol initiatief om de levenskwaliteit te verbeteren en de personeelstekorten in de zorgsector aan te pakken.

Industrieel Produceren met Hout houdt zich bezig met de groeiende uitdagingen in de houttechnieksector, zoals duurzame woningbouw en technologische veranderingen. Het project is gericht op het opleiden van meer vakmensen in de houttechniek, wat nodig is, gezien de toenemende behoefte aan gekwalificeerd personeel.

De ICT-sector is een groeiende sector waarin voortdurend nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Het Expertisecentrum ICT wil de brug tussen het mbo-onderwijs en de ICT-arbeidsmarkt versterken. Het project zet in op het vernieuwen van het ICT-onderwijs, het opleiden van professionals en het vergroten van de kansen voor pas afgestudeerden in de ICT-sector.

Investeren in onderwijs en arbeidsmarkt

Het ministerie van OCW heeft investeert via het Regionaal Investeringsfonds (RIF) om de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt te verbeteren. Samenwerkingsverbanden van scholen, werkgevers en regionale overheden kunnen op twee momenten in het jaar een aanvraag doen. Een onafhankelijke beoordelingscommissie adviseert de minister van OCW over toekenning van subsidie vanuit het fonds.


Lees het originele artikel