Lees het originele artikel

De gemeente Altena heeft in de begroting geld vrijgemaakt voor nieuwbouw van drie brandweerkazernes.

De brandweerkazernes in Almkerk, Dussen en Hank voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Om de drie brandweergroepen in staat te stellen hun belangrijke werk te doen, heeft gemeente Altena in de begroting geld vrijgemaakt voor nieuwbouw van drie brandweerkazernes. Via een aanbestedingsprocedure is opdracht gegeven aan architectenbureau Van Pelt uit Cromvoirt om de kazernes te ontwerpen.

Burgemeester Egbert Lichtenberg: “Ik ben erg blij voor onze vrijwillige leden van de brandweer dat de bouw van drie nieuwe kazernes een stapje dichterbij gekomen is. Zij verdienen het om hun belangrijke werk vanuit een gedegen locatie te kunnen doen.”
Basisontwerp voor drie brandweerkazernes Het architectenbureau heeft als opdracht 1 basisontwerp te maken, dat in Almkerk (Sportlaan), Dussen (Zuideveldlaan) en Hank (Stadhoudershoef) wordt gerealiseerd. Overigens zijn de bouwlocaties per kern verschillend van omvang en situering. Per kern wordt het basisontwerp nog vertaald naar een definitief ontwerp. De beeldkwaliteit is een belangrijk uitgangspunt en in het definitief ontwerp per kern wordt de aansluiting op de directe omgeving van de brandweerkazerne meegenomen. Er komen dus uiteindelijk 3 brandweerkazernes die volgens dezelfde uitgangspunten zijn ontworpen, maar toch hun eigen accenten hebben. Door uit te gaan van een basisontwerp lijken ze op elkaar, maar door te kiezen voor verschillende materialen en kleuren zien ze er toch anders uit.

Duurzaam en energieneutraal ontwerp Bij de aanbesteding is als eis gesteld dat de drie brandweerkazernes moeten voldoen aan de visie van gemeente Altena op Duurzaamheid en Klimaat. Er wordt een scala aan slimme maatregelen toegepast om de brandweerkazernes duurzaam en energieneutraal te bouwen en te gebruiken. Het actief en passief benutten van zonne-energie geldt daarbij als 1 van de speerpunten.

Start van de bouw voorjaar 2021 Dit jaar is de architect aan zet om de ontwerpen per kern voor te bereiden. In Hank en Dussen is bovendien nog sprake van sloop van de huidige brandweerkazernes, die ook moet worden voorbereid.

Clustercommandant Joost Pot: “Als brandweercommandant ben ik erg te spreken over de voortvarende aanpak van gemeente Altena om de nieuwbouw van drie kazernes als één project op te pakken. Onze vrijwilligers staan dag en nacht klaar om mensen in nood te helpen en verdienen een goede, eigentijdse huisvesting.”

Eind 2020/begin 2021 worden de sloop- en bouwwerkzaamheden aanbesteed. Het is de bedoeling het totale werk aan 1 aannemer op te dragen. Afhankelijk van de procedures voor de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen zal voorjaar 2021 in 1 van de kernen worden gestart met de bouw. In de andere kernen wordt gestart zodra dat logistiek mogelijk is voor de aannemer. Het is de bedoeling het totale bouwproces voor de drie kazernes kort te houden en eind 2022 de derde kazerne op te leveren.


Lees het originele artikel