Lees het originele artikel

Een deel van de impact ondernemers is inmiddels aangesloten bij het eind 2020 opgerichte Platform Impact Ondernemen Zwolle. Daarin werken zij samen met onderwijs & onderzoekers en overheid aan initiatieven die bijdragen aan een gunstig ecosysteem voor impact ondernemers. De eerste stap is het zichtbaar maken van impact ondernemers, waar zij – en reguliere bedrijven die willen ondernemen met impact – tegenaan lopen, en welke mogelijkheden onderwijs & onderzoek en de overheid biedt voor deze ondernemers.

‘Laagdrempelige club’

Vijf keer per jaar ontmoeten de deelnemers elkaar. ‘Het is geen netwerkclub’, benadrukt Karin van Vilsteren van de gemeente Zwolle. ‘Je hoeft ook geen lid te worden of iets dergelijks. Het is een laagdrempelige club die kennis en ervaringen uitwisselt, initiatieven deelt en het belang van inkoop bij impact ondernemers wil stimuleren. Door de toegevoegde waarde van ondernemen met een maatschappelijk doel te laten zien, hoopt het platform ook reguliere ondernemers hiervoor te interesseren.’

Doelen platform

Het platform kent vijf concrete doelen: het vergroten van kennis en inzicht van impact ondernemers, het versterken van hun ecosysteem, meer werk voor impact ondernemers, het bevorderen en verleiden van overheid, ondernemers, inwoners en studenten om te ondernemen met impact, en tot slot het aantrekken van impact ondernemers. ‘Om die doelen te kunnen realiseren, is het van belang dat we weten wat er speelt bij impact ondernemers en waar ze tegenaan lopen’, zegt Van Vilsteren. ‘Er zijn bijvoorbeeld ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen geven, maar aanlopen tegen regelgeving. Als wij dit weten, kunnen we kijken wat we hier als gemeente aan kunnen doen. Zo fungeert het platform ook als brug tussen ondernemers en de gemeente.’

Zwolle partner van Impact Oost

De gemeente is partner van Impact Oost: een vereniging voor impact ondernemers in Overijssel en Gelderland die begin 2021 is gestart. Van Vilsteren: ‘Met een aantal partijen ondersteunen we deze vereniging bij de start om zo een centrale plek voor initiatieven met betrekking tot impact ondernemen te creëren. Op de site impactoost.nl komen alle activiteiten, de agenda, een kennisbank en een marktplaats te staan. Vanuit Zwolle denken we actief mee om deze centrale plek vorm te geven aan de hand van de wensen van de ondernemers die we bij Platform Impact Ondernemen Zwolle ophalen.’


Lees het originele artikel