De gemeente gaat samen met Kansfonds en de HvA onderzoeken wat er gebeurt als gezinnen met weinig geld maandelijks extra geld krijgen, zonder dat daar voorwaarden aan zijn verbonden. 2 jaar lang worden 600 Amsterdamse gezinnen in de bijstand gevolgd, waarvan 300 gezinnen € 150,- netto per maand krijgen bovenop hun uitkering. Het onderzoek start volgend jaar.

Onze deelname aan dit onderzoek is een voornemen uit het Amsterdams Coalitieakkoord 2022-2026. Het past bij de ambitie van het college van B en W om een solidaire stad te zijn, en kwetsbare groepen te helpen.

Wie kunnen meedoen

Aan het onderzoek kunnen gezinnen uit Nieuw-West, Noord en Zuidoost meedoen. Zij moeten een bijstandsuitkering hebben, en ten minste 1 thuiswonend kind onder de 18 jaar. Huishoudens binnen de doelgroep krijgen een brief waarin zij worden uitgenodigd om zich aan te melden voor het onderzoek. Uit de aanmeldingen worden willekeurig gezinnen gekozen en via loting in 2 groepen verdeeld. De HvA onderzoekt met gesprekken en vragenlijsten wat voor effect het extra geld heeft.

Hoe het werkt

De gezinnen mogen zelf bepalen hoe ze het geld besteden. Ze houden het recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffenheffing. En ze krijgen hulp bij het invullen van hun aangifte voor schenkbelasting. Na het onderzoek is er een afbouwfase van het geld, en krijgen de gezinnen ondersteuning bij het maken van een financieel toekomstplan.

Waarom we dit doen

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede): “Gezinnen die leven in armoede hebben meer stress, gezondheidsklachten en mentale problemen, juist door voortdurende financiële zorgen. Met een maandelijks extra bedrag, zonder nadere voorwaarden of verplichtingen, kunnen deze gezinnen meer grip op hun leven krijgen. We onderzoeken hiermee hoe de vicieuze cirkel van armoede in kwetsbare gezinnen met kinderen kan worden doorbroken op basis van vertrouwen.”


Lees het originele artikel