Lees het originele artikel

Proef met competentietest voor werkzoekende senioren

Werkzoekende senioren de kans bieden hun vaardigheden te laten zien voordat ze ergens solliciteren. Dat is de kern van een nieuwe pilot, waarbij senioren gratis een competentietest kunnen doen voordat ze reageren op een vacature. Dit moet voorkomen dat werkgevers oudere werkzoekenden al bij voorbaat afwijzen vanwege enkel hun leeftijd.

De pilot is een van de maatregelen die minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt voor een betere positie van senioren op de arbeidsmarkt. Dat schrijft ze vandaag aan de Tweede Kamer in haar brief ‘Seniorenkansenvisie’. Daarin kondigt ze ook een brede praktijkverkenning aan, waarin ze samen o.a. met werkgevers, maatschappelijke organisaties en de SER op zoek wil gaan naar nieuwe beleidsinstrumenten die de baankansen van senioren echt helpen.

Minister Van Gennip: “Senioren leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Ze kunnen nog meer betekenen als ze de juiste kansen krijgen en ze op waarde worden geschat. Nederland vergrijst en we zien dat 55-plussers oververtegenwoordigd zijn in de groep langdurig werklozen. Senioren die zelf nog graag aan de slag willen, maken ten onrechte minder kans bij een sollicitatie. We moeten senioren weer op waarde schatten.”

Herwaardering 55-plussers
Naast de praktijkverkenning en verschillende pilots zet het ministerie van SZW samen met UWV in op intensievere begeleiding van werkzoekenden. Gestart wordt met publiekscommunicatie over het thema ‘doorwerken na AOW-leeftijd’. Deze communicatie is gericht op werkgevers en de verhoging van hun kennisniveau over de mogelijkheden en de voordelen van het werken met AOW’ers.

Met de seniorenkansenvisie zet minister Van Gennip zich in voor een betere arbeidsmarktpositie van werkzoekende en werkende senioren. Daarnaast wil ze in samenspraak met de samenleving tot oplossingen komen voor o.a. de negatieve beeldvorming bij werkgevers. Deze integrale aanpak moet leiden tot een herwaardering van 55-plussers op de arbeidsmarkt.


Lees het originele artikel