Provinciale onderscheiding voor Kunstloc Brabant directeur-bestuurder Chris van Koppen

Chris van Koppen was van 2010 tot 2018 directeur van de provinciale uitvoeringsorganisatie bkkc: het Brabants kenniscentrum voor Kunst en Cultuur, dat in die periode de professionele kunstensector ondersteunde met kennis en advies. Onder zijn leiding werden initiatieven ontwikkeld, waarmee de culturele sector met nieuw instrumentarium vanuit de provincie kon worden ondersteund. Voorbeelden daarvan zijn de succesvolle impulsgeldenregeling en de Talenthubs. Beide kregen landelijke bekendheid.

Warm pleitbezorger

Daarna gaf Van Koppen leiding aan de samenvoeging van bkkc met Kunstbalie, de provinciale uitvoeringsorganisatie ter ondersteuning van amateurkunst en cultuureducatie. Uit deze samenvoeging werd in 2018 Kunstloc Brabant geboren, dat werd gehuisvest in de LocHal in Tilburg. Chris heeft veel betekend voor de Brabantse kunst- en cultuursector. Zowel binnen als buiten de provincie was hij een warm pleitbezorger voor de sector. Dankzij zijn persoonlijke inzet en netwerk in Den Haag en de rest van het land heeft hij Brabant en de Brabantse cultuur gepresenteerd en gepositioneerd.

De provinciale onderscheiding Hertog Jan wordt uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Brabant en de Brabantse samenleving. De onderscheiding is een beeldje van Hertog Jan te paard, naar een ontwerp van Willy van der Putt.


Lees het originele artikel