Lees het originele artikel

De provincie heeft de zienswijzen verwerkt in een zogeheten Nota van zienswijzen. Naar aanleiding van de zienswijzen is het Regionaal Waterprogramma niet aangepast. Wel is de naam gewijzigd naar Programma Water 2024 ( PDF-bestand, 5 MB).

Nieuw Waterbeleid

Het Programma Water 2024 is gebaseerd op onze huidige Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staat het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Hierbij gaat het vooral over de samenwerking tussen thema’s als energie, economie, water, milieu, natuur, landbouw en mobiliteit. Inmiddels werken we aan een nieuwe Omgevingsvisie, waarin straks ook nieuw waterbeleid komt. De provincie denkt momenteel na over dit nieuwe waterbeleid en hoe we dat straks concreet gaan uitwerken in een volgend Programma Water 2025. Om dit denkproces te helpen, hebben we een bouwstenendocument ( PDF-bestand, 2 MB) opgesteld. In dit bouwstenendocument beschrijven we de huidige en nieuwe wateropgaven en de lopende ontwikkelingen.


Lees het originele artikel