Van Bijsterveldt en Roemer krijgen de opdracht om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van alle fracties om kansrijke samenwerkingsvormen in beeld te brengen die leiden tot een stabiel en slagvaardig provinciebestuur. Van Bijsterveldt en Roemer hebben de opdracht geaccepteerd.

‘Het aantreden van de verkenners is een belangrijke stap om zo snel mogelijk tot een nieuw stabiel college van GS te komen’, aldus de commissaris van de Koning, Ina Adema. ‘Een constructieve houding en snelheid zijn van belang.’

Van Bijsterveldt en Roemer zullen spoedig in gesprek gaan met de Commissaris van de Koning en alle politieke partijen om de huidige politieke situatie te bespreken. De huidige leden van Gedeputeerde Staten werken verder en zullen de bestuurlijke verantwoordelijkheden van de vanochtend afgetreden gedeputeerden De Bie en Smit binnen het college verdelen.


Lees het originele artikel