Lees het originele artikel

Boeren in het voor de weidevogels belangrijke Waterland-Oost kunnen volledig schadeloos gesteld worden bij verkoop of omvorming van hun percelen.

De provincie helpt daarmee natuur en boeren het Natuurnetwerk Nederland te realiseren.

Het Natuurnetwerk Nederland beschermt natuur die waardevol is voor mens, plant en dier. De grenzen ervan zijn al in 1990 getekend. 994 hectare in Waterland-Oost is al ingericht en beheerd als natuur. Voor 2027 komt daar nog 250 hectare bij. Dit gebeurt met een aanpak waarbij natuur, waterkwaliteit, en gezonde agrarische bedrijven elkaar versterken.

Grondeigenaren kunnen op verschillende manieren het Natuurnetwerk realiseren, van natuur aanleggen en beheren met subsidie tot uitruil van gronden elders. De nu voor Waterland-Oost ingezette volledige schadeloosstelling maakt dat financieel interessant.

Waterland-Oost NNN

Strikte voorwaarden

Grondeigenaren kunnen in aanmerking komen voor volledige schadeloosstelling. Daar zijn wel strikte voorwaarden bij. Uit een ecologische beoordeling moet blijken dat de aankoop noodzakelijk is voor het behalen van de geldende ecologische doelstellingen. In dat geval wordt met individuele grondeigenaren gezocht naar een passende oplossing op basis van volledige schadeloosstelling.

Zorgvuldig traject

Een ultieme consequentie van deze vorm van schadeloosstelling is de kans op onteigening. Dit is ingegeven vanuit de Europese regelgeving rond staatssteun. Als na de ecologische noodzaak en een zorgvuldig meerjarig traject met de desbetreffende grondeigenaar er geen zicht komt op de beschikbaarheid van specifieke gronden, dan zal de provincie overwegen onteigening in te zetten.


Lees het originele artikel