Provincie ondertekent City Deal om ondernemen met impact te bevorderen

Impactondernemers zijn ondernemers die met hun werk een positieve maatschappelijke en/of ecologische bijdrage leveren. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken.

Toekomstbestendige economie

Gedeputeerde Wil van Pinxteren: “Dit type ondernemer is essentieel voor een toekomstbestendige Brabantse economie, omdat ze sociale en ecologische impact combineren met een in potentie gezond bedrijfsmodel. Daarom is het zo belangrijk om, samen met alle partijen in de City Deal te werken aan het stimuleren van dit impactondernemen.”
De City Deal richt zich op het versterken van het impact-ecosysteem, door netwerkvorming te stimuleren, verdienmodellen op maatschappelijke opgaven te ontwerpen, in te zetten op doorgroei en opschaling van impactondernemers en door financieringsstromen voor impactondernemers toegankelijker te maken. Daarbij wordt bewust ingezet op samenwerking tussen impact first ondernemers en impact second ondernemers, die met hun bedrijf graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren, omdat beide perspectieven elkaar veel te bieden hebben.


Lees het originele artikel