Met het herstelplan dat op 9 september 2020 gepresenteerd is, bieden de provincies het Rijk en Europa een vermenigvuldiging aan op de provinciale investeringsprogramma’s. Daarmee werken we eensgezind, als één overheid, aan herstel en vernieuwing van de economie. Samen met het Rijk en de EU versterken we het verdienvermogen van Nederland en dragen we met bestaande en nieuwe middelen bij aan de grote veranderingen op het gebied van de arbeidsmarkt, circulaire economie, energietransitie en digitalisering.

Zeeland

Ook de Provincie Zeeland werkt mee aan het Herstelplan. Eerder dit jaar maakte het provinciaal bestuur al 2 miljoen euro vrij voor het herstel van de Zeeuwse economie. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “Het is belangrijk dat we dit met onze collega provincies doen, maar ook dat er regionaal maatwerk mogelijk is en ruimte voor accentverschillen per provincie. We gaan nu aan de slag met de uitwerking ervan, samen met andere provincies en niet te vergeten onze partners binnen Zeeland, waaronder Impuls Zeeland. Alleen samen kunnen we de economie vooruit helpen.”

Investeringen

Verder investeert Zeeland ook 20 miljoen in de innovatiefondsen vanuit het compensatiepakket van Wientjes (marinierskazerne). Ook gaat de Provincie een aanvraag doen voor een MKB Deal (Digitalisering voor het brede MKB – financiering door Rijk en Regio). Daarnaast wordt geïnvesteerd in de arbeidsmarkt, vergroening van de industrie (Smart Delta Resources) en slimme mobiliteit. Ook onderzoekt de Provincie de mogelijkheden van het Nationaal Groeifonds.

Het herstelplan is te vinden op de website van het Interprovinciaal Overleg.


Lees het originele artikel