In de Sportnota 2021+ staan de ambities van het college op sportgebied tot 2026. De nota is ter vaststelling aan de gemeenteraad verzonden. In de nieuwe Sportnota legt het college onder meer uit hoe Rotterdam een stad moet worden die uitnodigt tot bewegen. Dit gebeurt onder meer met aantrekkelijke sportaanbieders en moderne sportfaciliteiten.

Offline en online sporten

Rotterdam is een echt sportstad met een brede sportprogrammering. Veel Rotterdamse kinderen sporten bijvoorbeeld al iedere week. Toch blijft de sportdeelname van Rotterdammers momenteel achter bij het landelijke gemiddelde. Veel Rotterdammers stoppen met sporten bij de overgang van de ene naar de andere levensfase. Dat valt vooral op bij ouders en pubers.

Zo komt er vaak de klad in op de middelbare school. Jongeren hebben bijbaantjes, vrienden en andere prioriteiten. Daarnaast willen jongeren zelf bepalen waar en wanneer ze trainen. Om meer aan te sluiten bij hun belevingswereld gaan verschillende sportverenigingen onder andere aan de slag met esports, bijvoorbeeld met een FIFA-toernooi voor de hele club. Zo kunnen ze jongeren binden aan hun vereniging.

Verder wordt er ingezet op sterke en vitale sportverenigingen. Door voorzieningen te delen kunnen verschillende verenigingen van één sportterrein gebruikmaken. De gemeente vernieuwt en verbetert de sportaccommodaties. Steeds meer verenigingen experimenteren met verschillende en meer flexibele lidmaatschappen om zo beter in te spelen op de trainingsbehoefte.

Elke sport op fietsafstand

Rotterdam moet ook in 2026 over voldoende sportvoorzieningen, verspreid over de stad, beschikken. Het doel is dat er voor iedere leeftijd en op ieder niveau een activiteit is te vinden in de buurt. In een ring rond de oude naoorlogse stadswijken liggen meerdere sportverenigingen in de zogenaamde sportcirkel. De ruimte in de stad wordt steeds schaarser, maar de gemeente wil de voorzieningen in die sportcirkel behouden. Dit betekent dat er ook meer ruimte komt voor hardlopen, wandelen, skaten en fietsen en dat de openbare ruimte beter geschikt is voor sporten en bewegen.

Wereldse topsportstad

Het college wil verder dat Rotterdam in 2026 een doordachte meerjarenkalender heeft met tosportevenementen, waaronder iedere vijf tot tien jaar een werelds evenement. Zoals bijvoorbeeld de start van de Tour de France en de Youth Olympic Games. Lokale verenigingen kunnen met een eigen programma aanhaken bij de evenementen. Voor kinderen en jongeren worden samen met scholen activiteiten georganiseerd om kennis te maken met de sport.

Daarnaast moet Rotterdam in 2026 als thuisbasis fungeren voor voor Olympische topsport- en opleidingsprogramma’s, die ook toegankelijk zijn voor talent uit eigen stad. Zo wil Rotterdam de huisvesting van minstens vier landelijke en door NOC*NSF erkende topsport- en opleidingsprogramma’s naar de stad halen.


Lees het originele artikel