Lees het originele artikel

Het blijft dan ook van groot belang dat de opgebouwde samenwerking en kennis over omgevingsveiligheid behouden blijven.

Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2020

Programma IOV is een interbestuurlijk programma op het gebied van externe veiligheid. Het programma biedt ondersteuning aan omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, gemeenten en provincies op het gebied van omgevingsveiligheid. Van 2015 tot en met 2020 heeft de IOV landelijk een impuls gegeven aan het milieuwerkveld externe veiligheid. Op diverse manieren is gewerkt aan een veilige fysieke leefomgeving, in voorbereiding op de Omgevingswet. De provincie heeft een terugblik van dit IOV-programma gemaakt in de vorm van een digitaal magazine. In dit magazine is een selectie van behaalde resultaten en projecten uit Brabant van 2015 – 2020 in beeld gebracht. De vele interviews laten zien hoe de sterke samenwerking in Brabant de afgelopen jaren is opgebouwd en onderhouden. Belangrijke onderwerpen de afgelopen jaren waren onder andere: aandachtsgebieden, Omgevingsvisies, Omgevingsplannen, kwaliteit EV-data, risicocommunicatie, transport van gevaarlijke stoffen, samenwerking, Tool EV in ruimtelijke onderbouwing, risicorelevante bedrijven, zeer zorgwekkende stoffen en de energietransitie.


Lees het originele artikel