Lees het originele artikel

De derde editie van de Staat van Migratie is door het kabinet op 6 oktober 2023 naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. In deze rapportage staan feiten en cijfers over migratie en zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 2022 beschreven.

Bewogen migratiejaar

2022 was een bewogen migratiejaar. Het zwaartepunt lag bij het aanpakken van de meest acute uitdagingen in de opvangcrisis. Hier is door uitvoeringsinstanties, gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en andere betrokkenen hard aan gewerkt.

Migratie is veel meer dan het asieldomein en de opvang van Oekraïense ontheemden. De Staat van Migratie gaat dan ook in op verschillende migratiestromen, waaronder asiel, gezin, arbeid en studie.

Over de Staat van Migratie

Er is veel discussie over migratie en de ontwikkelingen gaan snel. Daarom is goede informatie over migratie belangrijk. De Staat van Migratie biedt deze informatie, voor een evenwichtig debat en onderbouwing van beleid. Met cijfers wordt uitgelegd wie Nederland binnenkomt en hoeveel mensen vertrekken. Daarnaast worden cijfers over de integratie van migranten in de samenleving weergegeven, bijvoorbeeld over huisvesting en inburgering. De ontwikkelingen in Nederland staan niet op zichzelf. Daarom is ook het internationale en Europese perspectief geschetst.

De Staat van Migratie is een coproductie van de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Vergroot afbeelding

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Staat van Migratie.

Lees het originele artikel