Lees het originele artikel

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft op dinsdag 8 december 2020 de Gebiedsplannen 2021 vastgesteld. In een gebiedsplan staat wat het stadsdeel in 2021 per gebied gaat doen. In Zuid gaat het om de gebieden Oud-Zuid en Buitenveldert, Zuidas en De Pijp, Rivierenbuurt.

De gebiedsplannen vormen geen uitputtende lijst van alle projecten in Zuid, maar de plannen bieden een overzicht van onderwerpen die in 2021 extra aandacht krijgen. Er gebeurt nog veel meer in Zuid. De uitvoering van de plannen vindt plaats in overleg met bewoners, ondernemers en professionals van instellingen. De gebiedsplannen komen voort uit de Gebiedsagenda’s 2019-2022, die begin 2019 zijn vastgesteld.

Focusopgaven

In de Gebiedsplannen 2021 staan zogeheten focusopgaven. In stadsdeel Zuid zijn voor elk gebied maximaal zes focusopgaven benoemd.

De toename van het aantal bewoners en bezoekers, het ouderenbeleid, bouwen en wonen zijn thema’s die in alle drie de gebieden spelen. Stadsdeel Zuid speelt in op deze ontwikkelingen. Onder meer door de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Meer ruimte voor spelen en ontmoeten, minder voor het autoverkeer. Hierdoor dragen we bij aan een schonere woon- en leefomgeving.

Participatie

Participatie is een speerpunt in Amsterdam. Zuid onderneemt verschillende acties op dit vlak. Bewoners- en vrijwilligersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de buurt ondersteunen we met subsidies.

Betrokken bij ontwerpfase

Ook betrekt de gemeente bewoners steeds vaker en intensiever bij de ontwerpfase en uitvoering van projecten in de openbare ruimte. Met de invoering van het gebiedsgericht werken en de instelling van de gebiedsteams kiest de gemeente ervoor om nauw samen te werken met de lokale partners.

Meer informatie

Benieuwd naar wat we nog meer doen in Zuid? Bekijk alle gebiedsplannen op de pagina Gebiedsplannen 2021.


Lees het originele artikel