Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. Door de Corona-crisis vinden de vergaderingen van Provinciale Staten op 26 maart digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive.

Bijeenkomsten

Op de Statendag van 9 april vinden onder andere de volgende digitale bijeenkomsten plaats:

 • Gesprek over Peelweg te Zeeland

  Provinciale Staten gaan in dialoog met Gedeputeerde Staten om vast te stellen hoe Gedeputeerde Staten tot de voorgenomen verkoop van het betreffende perceel zijn gekomen.
 • Thema Economie en Internationalisering

  Uitvoeringsagenda circulaire economie (oordeelsvormend)

  Tijdens deze bijeenkomst kunnen Provinciale Staten reflecteren op de Uitvoeringsagenda circulaire economie en de daarin opgenomen doelen, streefwaarden, indicatoren en de inzet van de beoogde middelen.

 • Thema Landbouw

  Beleidskader Landbouw en Voedsel (oordeelsvormend)

  Provinciale Staten bespreken het concept van het beleidskader Landbouw en Voedsel.

Van de vergaderingen wordt een audio(-video)verslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken.

Bekijk de stukken van deze vergaderingen.

Statenvergadering

Om 13.30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder andere:

 • Statenvoorstel 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380kV Oost
 • Statenvoorstel 28/21 Benoeming voorzitters voor themabijeenkomsten en het rondvraagmoment

Bekijk de agenda en de stukken van de vergadering.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken.

Inspreken?

Provinciale Staten vergaderen digitaal. Als Provinciale Staten digitaal vergaderen kan er alleen via een digitale bijdrage ingesproken worden. Dit kan door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. U kunt zich voor de Statendag van 9 april tot uiterlijk dinsdag 6 april 12.00 uur aanmelden als inspreker.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.


Lees het originele artikel