Subsidie voor bouw 100 tiny houses voor vrijwilligers op zorglocaties

Deze nieuwe woonvorm speelt volgens de provincie goed in op sociaal-maatschappelijke behoeften en deze lening helpt de sociale veerkracht van Brabant te versterken, een belangrijk doel van het provinciebestuur. De overeenkomst wordt ondertekend door gedeputeerde Ronnes en directeur Stijn van Kreij op de afsluitende dag van de Brabantse Week van het Wonen, waarin het accent lag op Nieuwe Woonvormen, zoals het woonconcept van Butterfly Effect.

Het concept van Butterfly Effect is gebaseerd op het geloof van de waarde van natuurlijke verbindingen tussen mensen mét en zonder zorgvraag. Door gemotiveerde vrijwilligers te werven en te verbinden aan zorglocaties en door huisjes te verhuren aan deze vrijwilligers, ontstaan er zorgzame gemeenschappen voor jong en oud. Daarbij is oog voor een goede match op basis van talent en interesse én het beheer van de huisjes, zodat zorgorganisaties zich kunnen richten op hun kerntaak: het leveren van de best mogelijke zorg.

Subsidie maakt meer financiering mogelijk

Stijn van Kreij van Butterfly Effect: “De lening van de provincie stelt ons in staat om sociale investeerders en banken te overtuigen om deze nieuwe manier van wonen mogelijk te maken. Daardoor kunnen we woningen plaatsen op tientallen zorglocaties in Brabant. Momenteel zijn projecten in ontwikkeling bij Prisma in Haaren en Oro in Deurne, en zijn we verkenningen gestart met zorgorganisaties Laverhof, Amarant en GGZ Oost-Brabant. We merken dat de vraag sterk toeneemt, als gevolg van de snel oplopende vergrijzing en het grote tekort aan zorgpersoneel. We verwachten dat de komende twee jaar de eerste 100 woningen in Brabant geplaatst zullen worden, waarna we ons concept in heel Nederland gaan realiseren, zodat er overal zorgzame gemeenschappen kunnen ontstaan. Want klein maar fijn wonen en onderdeel zijn van een bruisende gemeenschap heeft de toekomst.”

Project zorgt voor woonruimte én sociale veerkracht

Het concept past volledig in het actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw van de provincie. “Met 100 huizen heeft Butterfly Effect een bescheiden aandeel in het oplossen van het woningtekort maar het jonge bedrijf combineert op een nieuwe manier kennis van zorg, vrijwilligerswerk en flexibel vastgoed. We verwachten dat het niet bij deze 100 woningen zal blijven”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen. “Er is opvallend veel animo voor deze manier van wonen en Brabant kent meer dan 100 geschikte zorglocaties waar huisjes te plaatsen zijn, naast de ontwikkeling van nieuwe gemeenschappen, zoals op voormalig agrarische bedrijven. Als startende ondernemer is het moeilijk om zo’n project te financieren. Daar ligt een perfecte rol voor de provincie.”

Eerste huizen zomer 2021 in Biezenmortel

Naar verwachting worden de eerste 10 tiny houses voor vrijwilligers in de zomer van 2021 gebouwd op Landpark Assisië in Biezenmortel. Bestuurder Jaap de Bruin van Prisma: “We hebben een tekort aan vrijwilligers, die willen we graag faciliteren. Er is een tekort aan woonruimte in Brabant en wij hebben op Landpark Assisië ruimte genoeg. Meer leven in de brouwerij is meer dan welkom.“


Lees het originele artikel