Lees het originele artikel

Vanaf 3 juli 2024 gaat de subsidieregeling ‘Kennisverspreiding en informatie’ open. De subsidieregeling richt zich op het verspreiden van kennis binnen de landbouwsector. Kennisaanbieders kunnen de


aanvragen voor trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsacties en demonstratieactiviteiten.

Meer over de subsidieregeling ‘Kennisverspreiding en informatie’

Met deze subsidieregeling willen we ondernemers ondersteunen in de transitie naar een duurzame en volhoudbare landbouw. De


helpt agrarische ondernemers bij het verkrijgen en toepassen van kennis op het erf.

De subsidie kan worden aangevraagd door gekwalificeerde kennisaanbieders voor het uitvoeren van trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsacties en demonstraties. Deze activiteiten moeten bijdragen aan een aantal doelen zoals:

  • Het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen;
  • landbouwbedrijven marktgerichter maken zodat ze beter kunnen concurreren;
  • ertoe bijdragen dat klimaatverandering beperkt wordt en dat we ons beter kunnen aanpassen;
  • bevorderen van de duurzame ontwikkeling van natuurlijke bronnen zoals water, bodem en lucht;
  • ertoe bijdragen dat het verlies aan


    wordt tegengegaan;
  • aantrekken en behouden van jonge landbouwers, nieuwe landbouwers of bevordering van duurzame bedrijfsontwikkeling;
  • bevorderen van de werkgelegenheid, groei, gelijkheid tussen personen van verschillende seksuele geaardheid en sociale inclusie;
  • inspelen op de ontwikkelingen die verwacht worden op het gebied van voedsel en gezondheid. Dit kan door te zorgen dat voedsel van hoge kwaliteit is, veilig en voedzaam.

Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Deze subsidieregeling komt voort het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het totaal beschikbare subsidiebedrag van € 1.200.000,- is voor € 516.000 voorzien uit Europese middelen en voor en € 684.000 uit nationale cofinanciering, waarbij de aanvragers zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van de cofinanciering. Zo kunnen zij die aanvragen bij de Provincie, Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen of de Rijksoverheid. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat het project naast de Europese doelen ook bijdraagt aan één of meerdere doelen van de regionale overheid.

De aanvraagperiode loopt van 3 juli 2024 tot en met 30 september 2024.


Lees het originele artikel