Lees het originele artikel


De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat gemeenten en culturele instellingen meer samenwerken. Dit is noodzakelijk om te komen tot een toegankelijk cultureel aanbod met voldoende diversiteit. De provincie stimuleert die samenwerking met een subsidie. Aanvragen van een subsidie kan vanaf 1 maart 2021.

Een breed en divers cultureel aanbod maakt Noord-Holland aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Dit komt de leefbaarheid van de regio en de recreatieve aantrekkingskracht ten goede. Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: “Gemeenten en culturele instellingen hebben hierin een belangrijke taak, maar kunnen het niet alleen. Samenwerking is noodzakelijk en is nu belangrijker dan ooit. Culturele instellingen en gezelschappen moeten de handen ineen slaan om deze moeilijke en onzekere tijd door te komen. De provinciale subsidieregeling geeft ze daarbij een steuntje in de rug.”

Subsidie

De subsidie kan gebruikt worden voor het opstellen of uitvoeren van een regionaal cultureel actieplan. Ook is er geld beschikbaar voor activiteiten met die het culturele aanbod verrijken, het publieksbereik vergroten en het delen van kennis en expertise verbeteren. In 2020 is bijvoorbeeld subsidie toegekend aan Stedelijk Museum Alkmaar en aan het Texels Museum voor het project Museum TV.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 25.000. In totaal is er € 106.000 beschikbaar.
Subsidie kan van 1 maart 2021 vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 14 oktober 2021 17.00 uur worden aangevraagd. Meer over de regeling is vanaf half februari te vinden in het Subsidieloket, onder ‘Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2021’.


Lees het originele artikel