Lees het originele artikel


De subsidie is aan te vragen tussen 3 april tot en met 15 mei 2023. Met de subsidieregeling ondersteunt de provincie projecten die herstructureren van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland mogelijk maken. Met subsidie kunnen bijvoorbeeld de bereikbaarheid en veiligheid van een terrein worden verbeterd. Bijvoorbeeld door de aanleg van parkeerplaatsen of het verwijderen van een groenstrook om een fietspad aan te leggen.

Het aanzicht van bedrijfspanden is vaak beeldbepalend voor het gehele terrein. Daarom kan ook subsidie worden aangevraagd om duurzaam verbeteren van het aanzicht van bedrijfspanden te stimuleren. Het kan gaan om aanpassingen van de gevel of bijvoorbeeld het afschermen van opslagruimte. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen kijkt de provincie vooral naar het aspect duurzaamheid.

In 2020 hebben Gedeputeerde Staten de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020 (UVR) vastgesteld. Voor deze UVR is voor de jaren 2020-2023 een totaalbedrag van € 6 miljoen beschikbaar. De UVR wordt jaarlijks gedurende een bepaalde periode opengesteld voor aanvragen. In 2023 loopt deze periode van 3 april tot en met 15 mei met een subsidieplafond voor de regeling van € 1,5 miljoen.

Subsidie aanvragen

Meer informatie over de regeling staat eind maart in het subsidieloket.


Lees het originele artikel