Dienstverlening onmisbaar voor Zuid-Limburgse economie

De afspraken tussen de gemeenten zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In de periode 2024-2027 investeren zij samen ruim 1,2 miljoen euro per jaar in deze diensten. Met deze investering is de continuïteit van deze diensten verzekerd en kan worden ingespeeld op de toenemende vraag van (internationale) inwoners, werknemers en werkgevers. 

“Grens- en kenniswerkers zijn een onmisbare schakel in onze Zuid-Limburgse economie. Dat vraagt bijpassende dienstverlening. Om de arbeidsmarkt vitaal te houden, moeten we bovendien talenten op alle niveaus blijven aantrekken en binden aan onze regio. Dat vereist een stevige en langjarige regionale samenwerking. Met deze overeenkomst ligt die er nu”, aldus Martin de Beer, wethouder economie en arbeidsmarkt van Heerlen.

Samen sterk

Werkgevers, campussen, kennisinstellingen en intermediaire organisaties onderschrijven het belang van deze stap en gaan de komende jaren meedenken om de dienstverlening verder te optimaliseren. Het gaat bij de start van de samenwerking om Brightlands, Medlands Parkstad, LWV, Lonza, Maastricht University, Hogeschool Zuyd, LIOF, Vista en MKB Limburg.

“Deze dienstverlening is niet alleen nodig voor de ontwikkeling van de Brightlands campussen, maar ook voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf (mkb), dat eveneens een belangrijke motor vormt voor de economie van Zuid-Limburg. Daarom gaan we het mkb beter aansluiten bij deze diensten”, aldus Yvonne Salvino, wethouder economie van Sittard-Geleen.

Behouden van talent

Het hebben van voldoende en goed opgeleide werknemers op alle niveaus is een cruciale vestigingsfactor. De grensregio Zuid-Limburg kan hierin niet zelf voorzien. Daarom wordt het aantrekken en behouden van Euregionale en internationale werknemers en studenten steeds belangrijker. Deze diensten kunnen hierbij helpen. Zij verlagen de drempel om in Zuid-Limburg te komen of te blijven werken (en soms wonen) met snelle procedures, deskundige voorlichting en goede informatie.

“Met de structurele samenwerking tussen de gemeenten kunnen werkgevers, kennisinstellingen en campussen van Zuid-Limburg veel beter worden ondersteund met het invullen van hun vacatures. Dat betekent een stimulans voor de verdere ontwikkeling van de Zuid-Limburgse economie”, aldus Hubert Mackus, wethouder economie van Maastricht.

Conferentie

Op 22 februari 2024 organiseren de 3 gemeenten een conferentie in het werkcentrum Zuid-Limburg in Geleen (12.00-15.30 uur) over de euregionale en internationale arbeidsmarkt. Doel is daar de krachten verder te bundelen samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, campussen en intermediaire organisaties. 


Lees het originele artikel