De gemeente vraagt aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2 miljoen euro subsidie voor de bouw van flexibele woningen, bedoeld voor inwoners die dringend woonruimte zoeken. 

De Tilburgse woningcorporaties en de gemeente onderzoeken de haalbaarheid van tijdelijke complexen met flexwoningen op vier locaties. Deze complexen zijn voor Tilburgers met een urgent huisvestingsprobleem. Ook voor het project met prikkelarme woningen op de Stokhasseltlaan vraagt de gemeente een bijdrage van het rijk. Met de subsidie kunnen financiële tekorten op de bouw van de tijdelijke complexen worden gecompenseerd. 

Woningtekort

“Net zoals de rest van het land, kampt ook Tilburg met een woningtekort. Het bouwen van flexibele woningen is een manier om de grootste nood op de woningmarkt aan te pakken. Op de vier locaties, waaronder de Dr. Bloemenlaan en de Bijsterveldenlaan waar we nu een subsidie voor aanvragen, zijn we met klankbordgroepen in gesprek over de komst van tijdelijke complexen met kant-en-klaar huurappartementen”, aldus wethouder Yusuf Çelik (Wonen): “De flexwoningen zijn voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben en nu nauwelijks kans maken op de overspannen woningmarkt. Daarbij kan het gaan om jongeren, studenten, mensen met een verblijfsstatus of inwoners die bijvoorbeeld na een scheiding of faillissement dringend op zoek zijn naar woonruimte.” 

Haalbaarheid

De complexen worden gebouwd en verhuurd door de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos en blijven minimaal 15 jaar staan. Dit najaar verwacht de gemeente conclusies te kunnen trekken over de haalbaarheid van de projecten. Duidelijkheid over de toekenning van de subsidie maakt hier onderdeel van uit.   

Het is de derde keer dat het ministerie een landelijke subsidieregeling voor de bouw van flexwoningen openstelt. Nu de gemeente Tilburg en de corporaties concrete plannen hebben voor meerdere projecten doet de gemeente een aanvraag. Bij een eerdere aanvraag heeft de gemeente Tilburg al 1 miljoen euro subsidie ontvangen.


Lees het originele artikel