TNO onderzoekt rol kernenergie in Noord-Brabant

TNO gaat in samenwerking met de Nuclear Research & Consultancy Group, kijken naar de kritische factoren die van invloed zijn bij het gebruik van conventionele reactoren en nieuwe kernreactoren. Zoals concepten die thorium en gesmolten zout toepassen.

Koers voor kernenergie

Het onderzoek zal in januari 2021 gereed zijn, zodat Provinciale Staten in het voorjaar een koers voor de provincie kunnen bepalen voor kernenergie.
“De opwekking van kernenergie is welkom,” aldus gedeputeerde Eric de Bie (Energie). “Kernenergie kan Nederland minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen en biedt veel leveringszekerheid, onafhankelijk van zon en wind.”

Alle aspecten van kernenergie

Het onderzoek zal ingaan op alle aspecten van kernenergie: technische mogelijkheden, economische aspecten, inpasbaarheid in het energiesysteem, ontwikkeltijd, kostprijs, risico’s en veiligheid. Daarnaast heeft de provincie specifiek gevraagd hoe er (in ons land en in het buitenland) gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een thorium reactor.

De rijksoverheid is het bevoegd gezag voor vergunningen voor kerncentrales. De ontwikkeling van een kerncentrale in Noord-Brabant past nu niet in het rijksbeleid. Die staat kerncentrales alleen toe in Borssele, Eemshaven en Maasvlakte.

Kernsplitsing maar ook over kernfusie

Kernenergie gaat niet alleen over kernsplitsing maar ook over kernfusie. Eric de Bie: “Het Brabantse kennisinstituut Differ speelt een belangrijke rol in het internationale onderzoek naar kernfusie. De provincie steunt dergelijk onderzoek al langer en beschouwt een positieve rol van de overheid inzake fundamenteel onderzoek als onontbeerlijk om snelheid te krijgen in innovatie van kernenergie, inclusief kernfusie.”


Lees het originele artikel