Lees het originele artikel

Met nog vier maanden te gaan voor de officiële start van de nieuwe wet inburgering op 1 januari 2022, is gemeente Utrecht op 1 september gestart met werken volgens de Utrechtse ambitie voor inburgering. Samen met partners uit de stad werkt de gemeente aan drie pilotprojecten: het Welkomhuis, programma Kansrijke Start en Team Inburgering. Met als doel om nieuwe Utrechters zich sneller thuis te laten voelen in onze stad en samenleving.

“Onder het huidige stelsel zijn veel nieuwkomers sterk benadeeld”, zegt Maarten van Ooijen, wethouder Asiel en Integratie. “Daar ervaren nieuwkomers, en ook wij als gemeente, nog steeds de gevolgen van. Bijvoorbeeld mensen die gedupeerd zijn door malafide taalaanbieders. Daarnaast vraagt elke inburgeraar om een andere vorm van persoonlijke begeleiding. Denk aan behalve begeleiding op het gebied van taal, werk en/of onderwijs en financiën, ook aan begeleiding over gezondheid, kinderen en het opbouwen van een sociaal netwerk. Vanaf dag één investeren betekent sneller integreren.”

Drie pilots

Utrecht biedt met het Welkomhuis (gevestigd in het Krachtstation in Kanaleneiland) een centrale en laagdrempelige plek voor (nieuwe) Utrechters. Een plek waar nieuwkomers starten nadat zij zich in de stad gevestigd hebben, voordat hun inburgeringsroute start. Een ontmoetingsplek waar, naast andere Utrechters, ook medewerkers van de verschillende organisaties elkaar weten te vinden die zich op het gebied van inburgering inzetten.

Het Team Inburgering werkt vanuit het Welkomhuis, waar inburgeraars onder meer het programma Kansrijke Start en andere activiteiten, workshops en voorlichtingen volgen. Inburgeraars krijgen begeleiding van medewerkers van gemeente en partners als VluchtelingenWerk en buurtteams. Meertalige Utrechters met een vluchtelingenachtergrond heten bezoekers welkom of zetten zich in bij groepsbijeenkomsten en voorlichtingen in het programma Kansrijke Start.

Tijdens dit programma van circa 10 tot 12 weken werken inburgeraars met de inburgeringscoach aan het benoemen en verder ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden. Zij volgen naast workshops over de arbeidsmarkt ook trainingen over bijvoorbeeld gezondheid en rondkomen. Zij maken kennis met de stad en andere Utrechters. De drie pilots zijn onderdeel van de Utrechtse ambitie op inburgering en geven invulling aan integratie en inclusie van nieuwe Utrechters, waarbij het om meer draait dan alleen formele inburgering.

Werk en taal

Per 1 januari starten mensen na afronding van het programma Kansrijke Start met hun inburgeringstraject met daarin taalonderwijs in één van de drie leerroutes Onderwijs, Zelfredzaamheid of B1. Utrecht investeert met veertien regiogemeenten in kwalitatief goed taalonderwijs voor alle inburgeraars in de regio. In december is op basis van de aanbesteding voor taalonderwijs bekend welke taalaanbieders vanaf 2022 taalonderwijs aanbieden voor inburgeraars binnen regio Utrecht.

Sinds 2015 biedt gemeente Utrecht gecombineerde Werk en Taaltrajecten, waarin mensen op de werkvloer een vak en de Nederlandse taal leren. “Zo gaat Utrecht de nieuwe inburgeringswet met de Participatiewet verbinden,’’ aldus Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen. “Samen met werkgevers en taalscholen zorgen we dat deelnemers sneller de taal leren, sneller een vak leren en dus sneller een baan hebben. Zoals we al doen binnen de horeca en sinds kort ook met ons nieuwe Werk en taaltraject in de thuiszorg.”

Meer informatie op utrecht.nl/inburgering/


Lees het originele artikel