Solliciteer hier

Kwartiermaker Stedelijke Regio West-Brabant West voor 36 uur per week

Plaatsingsdatum 19 juni 2024
Sluitingsdatum 30 juni 2024

Stedelijke Regio West-Brabant West

Ons land op een goede manier inrichten voor de toekomst is een uitdagende puzzel. We willen voldoende duurzame, betaalbare en bereikbare woningen hebben, plus schone energie en een gezonde natuur. Maar, ook een goede bereikbaarheid en ruimte voor economie. Dat vraagt keuzes, slimme combinaties en innovaties, want niet alles kan overal.
Vanuit het Rijk is een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgesteld. In deze visie zijn ideeën uitgewerkt over de toekomstige inrichting van ons land met als belangrijk onderdeel de verstedelijkingsopgave. Brabant is het tweede grote verstedelijkte gebied van Nederland en heeft dus een forse verstedelijkingsopgave. Deze opgave wordt per stedelijke regio uitgewerkt, zo ook voor de Stedelijke Regio West-Brabant West (SRWBW).
De SRWBW is een samenwerkende regio van overheden met als deelnemers het Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht en met als agendaleden de gemeenten Etten-Leur, Tholen en Zundert. Wij geloven in de kracht van onze regio en daarom hebben wij begin juni Het Pact van Moerdijk: Wij zijn West! ondertekend. Daarbij hebben wij ons ook gecommitteerd aan de Regionale Investeringsagenda West-Brabant-West (RIA). Hierin wordt omschreven hoe we – in ieder geval tot 2040 – samen gaan werken aan de thema’s: Economie, Energie, Mobiliteit, Wonen en Klimaatadaptatie. Brede welvaart – en de beweging richting breed welzijn – is daarbij een overkoepelend en verbindend thema. In deze opgaven trekken we gezamenlijk op richting Provincie Noord-Brabant en het Rijk.

Jouw nieuwe opdracht

Wij streven ernaar om per 1 januari 2025 de SRWBW te formaliseren in een Governance Samenwerkende Regio West-Brabant West. Als Kwartiermaker SRWBW ga je het komende jaar aan de slag met de oprichting van deze governance. Hoe deze er precies uit komt te zien? Dat is jouw nieuwe uitdaging! De uitkomst moet in ieder geval een gezamenlijk en gedragen traject van en met de deelnemers zijn. Wij vinden het belangrijk om te beginnen en te groeien langs de lijn van de inhoud. En, wij willen samenwerken vanuit overtuiging en met behoud van lokale autonomie.

Dat betekent dat je vanuit jouw nieuwe rol in nauwe verbinding staat met onze bestuurders en gemeentesecretarissen. Je brengt in beeld wat de governance vraagt van de deelnemers, voor zowel de aansturing als voor de benodigde capaciteit. In de structuur draag jij zorg voor evenwicht tussen de kleinere en de grotere gemeenten. In de eerste ideevorming bestaat de governance uit een Programmaraad met bestuurlijke vertegenwoordigers, een Stuurgroep voor de dagelijkse bestuurlijke aansturing, een Agendaraad van gemeentesecretarissen en een Uitvoeringsorganisatie ondersteund door ambtelijke werkgroepen.

Qua sturing houd je de governance zo slagvaardig en werkbaar mogelijk. Dit geeft succes door klein te beginnen, maar tegelijkertijd vraagt dit vertrouwen en durven loslaten. Voordat de governance daadwerkelijk operationeel kan zijn in 2025, doorloop je een bestuurlijk traject met de deelnemende colleges en gemeenteraden om de governance te laten vaststellen. In dit traject zoek je ook de aansluiting met de nieuwe governance van de Regio West-Brabant (RWB) om ervoor te zorgen dat de taken per governance goed worden afgebakend. Op basis van de governance ga je vervolgens aan de slag met het organiseren en coördineren van de uitvoering van de verschillende programma’s uit de RIA.

Jouw kracht

Je hebt je eerder bewezen in een dynamische omgeving en je voelt je aangetrokken tot de brede en complexe voorliggende opgave. Je kent gemeentelijke organisaties als je broekzak. Als Kwartiermaker ben je de drijvende kracht achter het succesvol implementeren van de governance en ben je in staat om organisatorische belemmeringen weg te nemen. Je bent in staat om anderen te inspirerenstimuleren en motiveren, kunt tegelijkertijd overtuigendurft tegenwicht te bieden en weet op het juiste moment anderen mee te krijgen. Je bent de verbindende schakel die het overzicht houdt. Je kunt goed omgaan met deadlines en weet de rust en het overzicht te bewaren in complexe materie met veel belangen. Je werkt doelgericht, zowel naar de lange termijn doelen als in de dagelijkse uitdagingen. Je beweegt je op een soepele maar doortastende wijze door de gemeentelijke organisaties en zet zaken op scherp wanneer nodig. Je hebt WO werk- en denkniveau en ervaring met complexe vraagstukken binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.

Onze arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie met veel zelfstandigheid. Daar hoort een passend salaris bij dat recht doet aan jouw kwaliteiten. Wij kiezen bewust voor medewerkers die regie nemen over hun eigen ontwikkeling. Uiteraard faciliteren we je daarbij door middel van een persoonlijk ontwikkelbudget. Onze flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden zorgen voor een goede balans tussen werk en privé. Je krijgt van ons een mobiele telefoon en een laptop. Verder ontvang je elke maand een individueel keuzebudget (17,05% van je maandsalaris) dat je kunt laten uitbetalen of bijvoorbeeld kunt inzetten voor extra vrije dagen. De functie is voorlopig gewaardeerd in functieschaal 12. Dit betekent een maximaal brutosalaris van € 95.190,- per jaar (incl. individueel keuzebudget) bij een 36-urige werkweek. We bieden je in eerste instantie een contract voor een jaar in de rol van kwartiermaker. Afhankelijk van de uitkomsten van de kwartiermakersfase kan daarna een nieuw contract volgen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie, de SRWBW of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Henk Klaucke. Henk is gemeentesecretaris van gemeente Roosendaal en bereikbaar op 06-20415407. Heb je interesse? Reageer dan zo snel mogelijk en uiterlijk zondag 30 juni a.s. door een motivatiebrief en cv in te sturen via de optie “solliciteer”. De gespreksronden staan gepland in week 27 en week 28. 


Solliciteer hier