Solliciteer hier

Programmamanager Sociaal Domein

Plaatsingsdatum 4 juli 2024
Sluitingsdatum 18 augustus 2024

Wie zijn wij?

We willen een stad zijn waarin inwoners voor zichzelf en voor elkaar zorgen. In het Sociaal Economisch Domein is de inwoner aan zet. Wij investeren in eigenaarschap en zelfredzaamheid van inwoners, omdat wij geloven dat mensen uiteindelijk dan het gelukkigst zijn. Wij willen preventief werken en daarom investeren wij in betrokken sociale verbanden. Wij zorgen voor het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Samen werken we aan goede gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, financiële hulp en waar nodig specialistische hulp.

Lees meer over de Gemeente Breda .

Wat ga je doen?

Breda is dé stad van innovatie, technologie, design en vooral van de toekomst. Met betrokken bewoners, partners en maatschappelijke instanties staan we samen voor onze stad. Breda groeit sterk de komende jaren, we maken een schaalsprong richting de 200.000 inwoners. Dat betekent een andere opbouw van onze demografie en een hogere druk op onze voorzieningen en dienstverlening. De komende jaren moeten we stevig en gericht investeren in het Sociaal Domein, hiervoor is een programma verkend.

We zijn in dat verband nu op zoek naar een Programmamanager Sociaal Domein.

Wat ga je doen?
Als Programmamanager Sociaal Domein voer je de regie op enkele transformatie-opgaven om de zorg eenvoudiger, toegankelijker, integraler en betaalbaarder te krijgen. Bijvoorbeeld door verdere samenwerking, digitalisering, robotisering en extra investeringen om inwoners aan het werk te helpen. De focus ligt op Ketenoverstijgend dienst verlenen, Sterke Lokale Teams, Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, en het Screeningsteam 18-/18+. Deze ontwikkelingen willen we in lijn brengen met elkaar. In deze rol werk je intensief samen binnen een managementteam, procesmanager/portfoliomanager en andere interne stakeholders. Daarnaast heb je om je programmadoelen te bereiken veel contact met maatschappelijke partners in de stad.

Als Programmamanager Sociaal Domein houd je je bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Je gaat het programma inrichten met gerichte doelen, resultaten en een sturings- en monitoringssystematiek voor integrale samenwerking in de ondersteuning aan inwoners.
 • Je voert regie over de projecten en activiteiten die onder het programma vallen. Dit gaat zowel over financiële als inhoudelijke opgaven.
 • Je gaat het programmateam functioneel aansturen. Medewerkers die deel gaan uitmaken van het programmateam zijn onder andere een programmaondersteuner en projectleiders. Je stuurt op aspecten zoals tijdigheid, voortgang, kwaliteit, integraliteit en kostenbeheersing.
 • Je houdt nauw contact met de opdrachtgever en het managementteam en je houdt hen op de hoogte van de voortgang. Je zorgt voor een realistische planning en stuurt aan op de realisatie van de (deel)resultaten.
 • Je hebt aandacht voor het organiseren van de interne en externe samenwerking, het leggen, onderhouden en stimuleren van contacten, het bevorderen van initiatieven en de activiteiten van in- en externe partners. Je bouwt en onderhoudt een samenwerkingsnetwerk dat bijdraagt aan de resultaten van de opgaven die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein.

Wat vragen wij?

 • Je hebt een wo-werk- en denkniveau, een financiële achtergrond en ruime ervaring met complex programma- en stakeholdermanagement, bij voorkeur (ook) binnen het Sociaal Domein of binnen daaraan gerelateerde andere domeinen.
 • Je hebt ervaring met het programmeren van veranderinitiatieven. Je bent in staat om deze te koppelen aan de strategische doelstellingen van de organisatie.
 • Je bent analytisch. Je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uitsplitsen en logische verbanden leggen tussen de verschillende deelaspecten.
 • Je bent sterk in relatiebeheer. Je bouwt persoonlijke relaties op, onderhoudt ze en benut ze.
 • Je bent resultaatgericht. Je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en houdt hieraan vast totdat het doel bereikt is.
 • Je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Je communiceert ideeën duidelijk en stellig.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring bij een overheidsinstantie.

Wat bieden wij?

Werken bij de Gemeente Breda is werken in een stad met ambities. We denken vooruit en maken mogelijk. Voor onze inwoners én voor onze medewerkers. Naast een baan met impact kun je daarom rekenen op:

 • Een bruto maandsalaris tussen € 5.008,- en € 6.777,- per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 12 Cao-gemeenten). Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een jaarcontract met uitbreiding naar twee jaar als we van beide kanten tevreden zijn.
 • 194 verlofuren per jaar (als je fulltime werkt). Daarnaast kun je ADV-dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato.
 • Boven op je salaris krijg je ons Individueel Keuzebudget van 17,05%. Dit houdt in dat er elke maand 17,05% van je bruto maandsalaris voor jou wordt gereserveerd. Dit kun je bijvoorbeeld inzetten voor de aankoop van verlofdagen of voor een fietsvergoeding. Ook kun je dit budget (deels) laten uitbetalen.
 • Een groot aanbod aan cursussen en trainingen.
 • Hybride werken: een mooie mix van werken op een van onze locaties of vanuit huis. We bieden (thuis)werkfaciliteiten aan om je werkplek veilig en gezond in te richten. En voor iedere dag dat je volledig thuiswerkt, ontvang je een vergoeding.
 • Een goede pensioenregeling bij ABP.

Enthousiast geworden?

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken deels mogelijk is.

 • Sluiting reactietermijn: 18 augustus 2024.
 • Eerste ronde selectiegesprekken: nader te bepalen, in samenspraak met kandidaten i.v.m. zomervakanties.
 • Optioneel tweede ronde selectiegesprekken: nader te bepalen, in samenspraak met kandidaten i.v.m. zomervakanties.
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: datum nader te bepalen.
 • Moment indiensttreding: nader te bepalen.

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

We hebben in deze profielschets reeds een aantal van de opgaven voor deze functie beschreven. In plaats van een motivatiebrief willen we je uitdagen om daarop te reflecteren aan de hand van onderstaande vragen:

 1. Wat is jouw visie op de opgaven/transformatie binnen het Sociaal Domein en hoe vertaal je dit naar strategische sturing en integrale oplossingen rond het werken in integrale ketenoverstijgende en sterke lokale teams?
 2. Hoe zie je je rol als Programmamanager Sociaal Domein bij de doorontwikkeling van de organisatie in het Sociaal Domein?

Liever eerst meer weten over deze functie? Bel dan Sylvia Sanders, Afdelingshoofd Sociaal Beleid op (076) 5294201.

Goed om te weten:

 • De Gemeente Breda is een werkgever die gelijke kansen biedt. Wij ontvangen graag sollicitaties van alle voldoende gekwalificeerde personen ongeacht hun komaf, geslacht, functiebeperking, religie/overtuiging of leeftijd.
 • Als ambtenaar heb je een bijzondere verantwoordelijkheid. Daarom vragen we van iedere nieuwe collega een Verklaring Omtrent het Gedrag. Ook leg je een ambtseed of belofte af.
 • Als je solliciteert kan het zijn dat we je openbare sociale mediaprofiel raadplegen.

Deze vacature delen? Geen probleem! Acquisitie stellen we niet op prijs!


Solliciteer hier