Dit betekent dat altijd politiegegevens worden opgevraagd bij een VOG-aanvraag voor deze functies. De VOG kan in dat geval ook worden geweigerd op basis van (enkel) relevante politiegegevens. De VOG P wordt verplicht voor personen die vanaf 1 januari 2024 in dienst treden. Het gaat om de functies genoemd in de bijlage van de Regeling aanwijzing functies VOG P.

Voor de andere al aangewezen werkgevers en functies wijzigt er niets. Ook verandert er niets aan de manier waarop een VOG (P) moet worden aangevraagd door de (potentiële) werknemer.

Alle informatie over een VOG P-aanvraag is te vinden op Justis.


Lees het originele artikel