Gebied

Tot 6 november gold vanwege de aanhoudende droogte een onttrekkingsverbod in het grootste deel van het Dommelgebied. Het komt zelden voor dat dit tot in het late najaar en in zo’n groot gebied nodig is.

Begin oktober verlengde het waterschap al het ‘halfjaarverbod’, dat standaard loopt van 1 april tot op 1 oktober. Dat standaardverbod geldt voor beken en sloten in de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Nete ten zuiden van het Wilhelminakanaal en voor Park Meerland in Eindhoven.

Dankzij de regen van de afgelopen periode herstelde de waterafvoer in de overige beken, zoals de Dommel,  voldoende om het oppompverbod daar op te heffen.

Kaart Dommelgebied met actuele situatie

Watervraag

Hoewel de vraag naar water buiten het groeiseizoen minder groot is en daarmee ook de behoefte aan onttrekking, wordt het verbod pas ingetrokken als de afvoer weer op peil is. Het verbod beschermt het leven van planten en dieren in en om het water.  

Water uit beken en sloten, maar ook (vis)vijvers en andere oppervlaktewateren wordt onder andere gebruikt voor het beregenen van gewassen en bewateren van bomen en plantsoenen.


Lees het originele artikel