Lees het originele artikel

Waterschap Scheldestromen verzorgt komende winter een introductie voor mensen die interesse hebben in het waterschapsbestuur. De introductie is ontwikkeld door ProDemos (het Huis van de Nederlandse democratie) in samenwerking met de Unie van Waterschappen en een aantal individuele waterschappen. Afhankelijk van de Coronamaatregelen vinden de bijeenkomsten fysiek (kantoor Middelburg) of digitaal plaats. De naam van de introductie is ‘Politiek Actief’. Dijkgraaf Toine Poppelaars: “Het bestuurlijke werk voor de waterschappen is belangrijk. Met het aanbieden van deze kennismaking wil het waterschap aangeven dat nieuwe gezichten welkom zijn. Het is boeiend en verantwoordelijk werk en het gaat echt ergens over. Zeker in een waterrijke provincie als Zeeland.”

Politiek Actief
De landelijke waterschapsverkiezingen vinden plaats in maart 2023. Voor Zeeuwen die interesse hebben in het bestuurlijke waterschapswerk, is het een mogelijkheid om een goede indruk te krijgen van wat dit precies inhoudt. Daarnaast heeft de cursus tot doel om kiezers enthousiasmeren voor het werk als bestuurslid. Eventueel kunnen cursisten zich aan-sluiten bij een politieke partij die bij hen past. Ook in 2018 organiseerde het waterschap een dergelijke cursus. Hiervoor meldden zich circa 55 deelnemers aan. Dit keer richt het waterschap zich ook nadrukkelijk op Zeeuwen tussen de 18 en 30 jaar met interesse in poli-tiek of bestuurlijk werk bij het waterschap. Dijkgraaf Toine Poppelaars: “Ontwikkelingen als klimaatverandering, zeespiegelrijzing en een duurzame, innovatieve werkwijze hebben grote invloed op toekomstige generaties. Daarom is het belangrijk dat ook zij vertegenwoordigd zijn in het waterschapsbestuur!”

De kennismaking bestaat uit vijf delen. Deze zijn:

–    Introductie en kennismaking (18 jan. 2022)
–    Politiek en besluitvorming (2 feb. 2022)
–    De algemene vergadering (24 feb. 2022)
–    Effectief vergaderen (16 maart 2022)
–    Excursie en bijwonen algemene vergadering (7 april 2022)

De introductie wordt afgesloten met het bijwonen van een algemene vergadering van het waterschap en een excursie naar de zuiveringsinstallatie Ritthem. Ook ontvangen de deel-nemers een certificaat van deelname.


Lees het originele artikel