Waterkwaliteit

De waterkwaliteit voor recreatie wordt op dit moment alleen gemeten in de zwemplassen. De Galderse Meren en de Asterdplas zijn afgesloten watersystemen waar geen sloten of riolering op uitkomen. Die waterkwaliteit is vrij stabiel. In andere waterpartijen zoals de Waterakkers, de Singels en water in de Hoge Vugt kunnen er bij harde regen stoffen van landbouwpercelen afspoelen of kan de riolering tijdelijk overbelast raken. Hierdoor kunnen er ziekteverwekkers in het water komen. De waterkwaliteit kan snel veranderen.

Singels

In de Singels wordt als proef deze zomer speciale meetapparatuur getest die de app vult met de juiste data over de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Zo weten mensen wanneer het veilig is.

Bij de Koning Willem Alexanderbrug ligt de komende maanden vanaf 26 juni een ponton in het water met een zeecontainer waarin de meetapparatuur staat. Elke 3 uur wordt een monster genomen en in de container automatisch geanalyseerd. Daarnaast worden er tweemaal per week metingen gedaan op zes meetpunten in de Singel. Zo worden verschillende meettechnieken vergeleken om de beste meetapparatuur te kiezen om informatie te verzamelen voor de waterkwaliteitsapp. 

Waterschap Brabantse Delta en gemeente Breda gaan de waterkwaliteit in de Singels meten

Kansen voor bredere toepassingen

Waterschap Brabantse Delta werkt nauw samen met de gemeente Breda in deze proef, omdat er kennis opgedaan kan worden over nieuwe meettechnieken die breder toepasbaar zijn in het onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater.


Lees het originele artikel