Lees het originele artikel

Doelstelling van het ontbijt was om kennis te maken met de (nieuwe) portefeuillehouders en de samenwerking met gemeenten op klimaat verder te versterken. Lian Merkx, programmamanager energie van de VNG en Bas van der Pol (wethouder Tilburg) vertelden hoe lokaal beleid kan bijdragen aan mondiale klimaatdoelen.

Grenzeloze samenwerking

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “De uitdagingen op het gebied van klimaat zijn enorm. De internationale en nationale doelstellingen zijn aangescherpt. Hierop inspelen, aanpassen en zo veel mogelijk voorkomen, is steeds belangrijker en urgenter. Voor oplossingen op het gebied van verstedelijking, inrichting van het landelijk gebied en de energietransitie wordt steeds nadrukkelijker een beroep op de regio gedaan. De grenzeloze samenwerking tussen gemeenten en het waterschap is daarbij essentieel. Met het klimaatontbijt is een hernieuwde basis gelegd voor het voortzetten en versterken van die samenwerking.” 

Klimaatonderlegger

Tijdens het ontbijt werd de klimaatonderlegger gebruikt om de effecten van klimaatverandering in Midden- en West-Brabant te laten zien. De klimaatonderlegger is een praktische kaart die kan helpen om de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar te maken voor bijvoorbeeld woningbouw. De wethouders van de 21 gemeenten uit het werkgebied van het waterschap werd de vraag voorgelegd wat voor hun gemeenten de belangrijkste prioriteiten zijn en hoe het waterschap daar een bijdrage aan kan leveren.

Afgesproken werd dat het klimaatontbijt hoe dan ook een vervolg krijgt. Naast de bestaande overlegvormen rondom klimaat, verstedelijking en de energietransitie is er namelijk behoefte bij de bestuurders aan meer verdiepende gesprekken. Wordt dus vervolgd.


Lees het originele artikel